Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych (CASiE) na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Pełną działalność rozpoczyna Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych (CASiE) na Wydziale Nauk Społecznych. Ta nowa jednostka naukowo-badawcza powołana przez Rektora KUL została sfinansowana w ramach grantu MNiSW uzyskanego przez WNS. CASiE oferuje usługi w zakresie badań rynkowych i społecznych zarówno dla naukowców, przygotowujących lub już realizujących granty badawcze, jak i dla podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych, organizacji Trzeciego Sektora i innych. Oferta CASiE jest dostępna na stronie internetowej www.casie.pl.


Zajęcia dydaktyczne Wydziału Nauk Społecznych od 1 października 2019 r. w całości w Kampusie Głównym KUL

Zajęcia dydaktyczne Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytutu Pedagogiki oraz Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych od dnia 1 października 2019 r. będą odbywać się w budynkach dydaktycznych KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie. Konsolidacja Wydziału Nauk Społecznych w Kampusie Głównym jest wynikiem zakończenia z dniem 31 lipca 2019 r. umowy dzierżawy kampusu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70.


Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika dla Wydziału Nauk Społecznych KUL

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie decyzji  z 29 kwietnia 2019 r. przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

 

 


18.05.2019 r.: Konferencja naukowa pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauk i Kultury „Libra", zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „15 lat państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej. Refleksje dla Europy Wschodniej", 18 maja 2019 roku, Lublin, Wydział Humanistyczny UMCS, sala 321, od godz.10.30.

 


17.05.2019 - Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa - wykład O. Arturo Sosa SJ, przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego

Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL zaprasza na wykład z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Gościem będzie przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego O. Arturo Sosa SJ, który wygłosi wykład pt. „Znaki czasu w kontekście synodu o młodzieży”. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 102.

Serdecznie zapraszamy!


16.05.2019 - Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka"

Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Wydział Nauk Humanistycznych zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową zatytułowaną "Oblicza przemocy. Diagnoza - charakterystyka - profilaktyka", która odbędzie się 16 maja 2019 r. Początek wydarzenia o godz. 9.30 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 114.


15.05.2019 - VIII Studenckie Spotkania Komunikacji

Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL zaprasza na na VIII Studenckie Spotkania Komunikacji, których tematem przewodnim jest marketing internetowy. Wydarzenie odbędzie się 15 maja 2019 r. w Centrum Transferu Wiedzy o godz. 13.00, sala CTW - 113.

Więcej


15.05.2019 r. - wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Luca Jacobsa

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Miasto Lublin zapraszają na wykład Jego Ekscelencji Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce Pana Luca Jacobsa pt. „100 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Belgii: historia i przyszłe wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się  15 maja 2019 r. o godz. 15.00 w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie (ul Niecała 5).

Wykład poprzedzi wprowadzenie Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych dr. hab. Andrzeja Podrazy, prof. KUL.