XXXI Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie

Główne teorie filozofii Arystotelesa

Kazimierz Dolny (Rajchertówka)
22-24 października 2021

 

www.kul.pl/arystoteles

 

Zaproszenie

 

Piątek, 22 października 2021

 • 16.00 – Otwarcie sympozjum – prof. Włodzimierz F. Dłubacz – Inicjator i Opiekun Sympozjów Arystotelesowskich
 • 16.10 Prof. Włodzimierz F. Dłubacz (KUL) Teoria Absolutu jako zwieńczenie systemu Arystotelesa
 • 16.30 Prof. Marian Wesoły (UAM Poznań) – Prawda – fałsz według Arystotelesa
 • 17.00 Ks. dr Andrzej Sołtys (PRz Rzeszów) – Arystotelesa pojęcie cnót dianoetycznych
 • 17.30 Prof. Maciej Smolak (UJ Kraków) – Czy Arystoteles jest hedonistą?
 • 18.00 Dyskusja
 • 18.30 Kolacja
 • 19.00 Wieczorne rozmowy filozofów

 

Sobota, 23 października 2021

 • 8.00 Śniadanie
 • 9.00 Prof. Arkadiusz Gudaniec (KUL) – Między rozumem a naturą. Arystotelesa koncepcja człowieka
 • 9.30 Prof. Ryszard Maciołek (WSG Bydgoszcz) – Neoarystotelizm M. J. Adlera
 • 10.00 Prof. Ryszard Polak (AWF Siedlce) – Jacka Woronieckiego inspiracje filozofią klasyczną
 • 10.30 Prof. Marek Czachorowski (K-PSzW, Bydgoszcz, KUL) O powodach zajmowania się przyjaźnią w etyce
 • 11.00 Dyskusja
 • 11.30 Prof. Krzysztof Wroczyński (KUL) – Antonio Rosminiego interpretacja Arystotelesa teorii prawa
 • 12.00 Prof. Wojciech Daszkiewicz (KUL) – Natura jako podstawa kultury
 • 12.30 Prof. Paweł Gondek (KUL) – Arystotelesa koncepcja retoryki
 • 13.00 Dyskusja
 • 14.00 Obiad
 • 15.00 Filozoficzny spacer po Kazimierzu
 • 18.00 Kolacja
 • 19.00 Dyskusje perypatetyckie

 

Niedziela, 24 października 2021

 • 8.00 Śniadanie
 • 9.00 Prof. Zbigniew Pańpuch (KUL) – Państwo i polityka w etyce Arystotelesa
 • 9.30 Ks. prof. Tomasz Duma (KUL) – Substancja naczelną kategorią bytu
 • 10.00 Mgr Justyna Horbowska (Szkoła Doktorska KUL) – Arystotelesa definicja duszy w świetle wybranych komentarzy
 • 10.30 Dyskusja
 • 11.00 Panel studentów i doktorantów: Arystoteles i filozofia współczesna
 • 12.30 Podsumowanie i zamknięcie obrad – prof. Włodzimierz Dłubacz
 • 13.00 Obiad

 

Uczestnicy Sympozjum

 • ks. prof. Paweł Mazanka (UKSW), doktoranci i studenci

 

Komitet Naukowy

 • Prof. Włodzimierz F. Dłubacz – przewodniczący, Prof. Piotr Jaroszyński, Prof. Henryk Kiereś, Prof. Marian Wesoły

 

Komitet Organizacyjny

 • Prof. Włodzimierz F. Dłubacz – przewodniczący, Mgr Marian Kryk, Mgr Tomasz Mitraszewski, Mgr Bruno Sadok, Mgr Jan Tarnas, Aleksander Trubiłowicz – prezes KFS KUL

 

Miejsce obrad

 • Rajchertówka - Dom Pracy Twórczej KUL
  ul. Puławska 94, Kazimierz Dolny (przystanek autobusowy koło hotelu „Król Kazimierz”)

 

Organizator

 • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2021, godz. 22:00 - Andrzej Zykubek