Skład Rady Wydziału w roku akademickim 2018/19

 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - J. M. Rektor KUL

prof. dr hab. Ryszard Szyszka - Dziekan WBiNoŚ

 

dr hab. Hieronim Golczyk

dr hab. Konrad Kubiński

dr hab. Maciej Masłyk

dr hab. Anna Rymuszka

dr hab. Anna Sierosławska

dr hab. Ewa Skórzyńska - Polit

dr hab. Tomasz Skrzypek

dr hab. Magdalena Staniszewska

prof. dr hab. Piotr Staszczuk

dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL (urlop)

dr hab. Agnieszka Ścibior

dr hab. Agnieszka Wolińska

 

przedstawiciele nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Agnieszka Kuźniar

 

przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Dorota Gołębiowska

 

przedstawiciele studentów 

Kamila Cieczka

 

 

 

Terminy posiedzeń Rady Wydziału:

 

  • 23 października 2018 r.
  • 11 grudnia 2018 r.
  • 15 stycznia 2019 r.
  • 19 marca 2019 r.
  • 16 kwietnia 2019 r.
  • 21 maja 2019 r.
  • 18 czerwca 2019 r.

 

Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2019, godz. 09:36 - Anita Marszelewska