Pracownicy Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania prowadzą interdyscyplinarne badania nad sposobami komunikowania społecznego rozumianego jako proces przebiegający między nadawcą a odbiorcą komunikatów z uwzględnieniem różnych kanałów medialnych. Program badawczy Instytutu ukierunkowany jest na poszukiwania metod badań złożonej rzeczywistości medialnej i opracowania tematyczne odnoszące się do zawartości komunikatów. Poszukiwania te posiadają wymiar ilościowy, jak i jakościowy w zależności od indywidualnie podejmowanej w Katedrach problematyki badawczej. Obejmują one takie kwestie, jak intencjonalność, skuteczność komunikacji, percepcja komunikatu, obraz wydarzeń i grup społecznych kreowany w mediach, wpływ procesów zachodzących w kulturze na przekaz medialny tj. voyeuryzm, ekshibicjonizm medialny, mechanizmy tabloidyzacji czy elementy populizm i naturalizmu w prasie. Podejmowane są prace nad warsztatem medialnym (dziennikarskim) oraz problematyką aksjologiczną (głównie związaną z wartościami i oceną dzieła medialnego). Poruszane są także prawne aspekty istnienia i wykorzystywania komunikatów medialnych.

Od początku funkcjonowania kierunku realizowane są liczne projekty badawcze zarówno ogólnopolskie, jak i międzynarodowe. Obejmują one między innymi obrazy medialne wydarzeń i zjawisk społecznych, badania nad dyskursem publicznym i komunikowaniem w administracji samorządowej.

 

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania:

  • The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), 2016-2017, The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.
  • Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
  • Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foundations for Social Life. 2013-2015, Council for Research in Values and Philosophy.
  • Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE.
  • Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt habilitacyjny NN 116713240).
  • Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009, współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01.
  • „Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej”, projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • „Bliżej klienta - Public relations w instytucjach rynku pracy” realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
  • „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej”, projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • „Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym”, grant finansowany z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N116 002 31/0223)

 

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2020, godz. 17:24 - Małgorzata Sławek-Czochra