Lublin, fot. Emil Zięba

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na:

V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

„Biologia-Medycyna-Terapia”


który odbędzie się w:

Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie w dniach: 15-17.09.2022


Konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej.

 

Realizując motto naszej konferencji, postaramy się dołożyć wszelkich starań, by uczestnicy konferencji mogli się spotkać w gronie ludzi, których praca przyczynia się do rozwoju nauk biologicznych, medycznych i nauk o zdrowiu. Będą to uznani w kraju i na świecie naukowcy i praktycy, którzy przedstawią aktualny stan wiedzy, wyniki swoich badań oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko posłuchacie Państwo ciekawych wykładów, ale także będzie możliwość rozmowy z prelegentami  i szansa nawiązania kontaktów w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.

 

Serdecznie zapraszamy na Lubelszczyznę,

 

dr Katarzyna Czarnek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

 

 


HISTORIA KONFERENCJI

 

I Konferencja Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (PTIDiK) oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW) „Przeciwciała monoklonalne: aktualny stan wiedzy” Kazimierz Dolny, 1994 r.

 

II Konferencja PTIDiK „Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce”

Puławy - Kazimierz Dolny, 1995 r.

 

III Konferencja PTIDiK  „Biologiczne monitorowanie  skażenia środowiska „Zdrowe Środowisko – Zdrowy Człowiek”  oraz Polsko-Francuskie Seminarium Naukowe „Effet des polluants de l’environment sur systeme immunitaire de poisson d’eau douce”

Kazimierz Dolny, 1996 r.

 

IV Konferencja PTIDiK Biologiczne Monitorowanie Skażenia Środowiska „Wpływ Ksenobiotyków na Układ Odpornościowy” Kazimierz Dolny, 1997 r.

 

V Konferencja PTIDiK Biologiczne Monitorowanie Skażenia Środowiska „Wpływ Ksenobiotyków na Organizm Zwierząt i Człowieka” Muszyna, 1999 r.

 

I Konferencja Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM), PTDiK, PTNW „Mikrobiologia na przełomie wieków” Olsztyn, 2000 r.

 

II Konferencja PTIDIK „Rola Immunomodulatorów Pochodzenia Naturalnego w Zapobieganiu i Leczeniu Chorób” Muszyna, 2001r.

 

III konferencja PTIDIK „Immunologia i Immunotoksykologia” Jurata, 2006 r.

 

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTIDIK „Immunomodulacja – Badania Doświadczalne i Kliniczne” Jurata, 2007 r.

 

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTIDIK ”Wpływ ksenobiotyków i zagrożeń cywilizacyjnych na mechanizmy odporności i angiogenezy oraz możliwości zapobiegania” Jurata, 2009 r.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTIDIK „Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zapalnych, infekcyjnych i nowotworowych” Jurata, 2010 r.

 

VII konferencja PTIDIK „Aktualne Problemy Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej” Olsztyn, 2012 r.

 

VIII Konferencja „Aktualne problemy biologii medycznej”, Kazimierz Dolny, 2013 r.

 

IX Konferencja Naukowa „Biologia medyczna jako dyscyplina wielu dziedzin” Jurata, 2014 r

Na wniosek Pani Prof. Ewy Skopińskiej-Różewskiej i prof. Andrzeja K. Siwickiego powołano Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej (PTBMed), a jego Prezesem został prof. Jacek Malejczyk - powołany na walnym zebraniu Komitetu Założycielskiego.

 

I Zjazd Naukowy PTBMed i X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDIK „Współczesne Wyzwania Biologii i Medycyny” Jurata, 2015 r.

 

II Zjazd Naukowy PTBMed i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDiK „Medycyna XXI wieku” Zakopane – Kościelisko, 2016 r. 

 

III Zjazd Naukowy PTBMed „Biologia-Medycyna-Terapia” Jurata, 2017 r.

 

IV Zjazd PTBMed „Biologia-Medycyna-Terapia” Szczawnica, 2019 r.

 

 

 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022, godz. 15:05 - Rafał Łopucki