----------------------------------------------------------------------------

 

Obsługa badań naukowych:

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Finansowanie badań naukowych

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Stopień doktora w dyscyplinie nauki o sztuce - postępowania wszczęte po 1.10.2019

 

Stopień doktora w dyscyplinie nauki o sztuce - postępowania wszczęte przed 30.04.2019

 

Szkoła Doktorska KUL

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2023, godz. 15:12 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak