INSTYTUT PRAWA I EKONOMII

  

Początki nauczania ekonomii w Stalowej Woli ściśle związane są z powstaniem w tym mieście punktu dydaktycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy nabór na studia miał miejsce w 1990 r.

 

Od 1 października 2002 r. w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zostały uruchomione w Stalowej Woli studia na kierunku prawo.

 

Z dniem 1 grudnia 2004 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Senat Akademicki KUL utworzył Instytut Ekonomii, zaś od 1 października 2005 r. zaczął funkcjonować Instytut Prawa.

 

Z dniem 16 października 2008 r. Instytut Prawa oraz Instytut Ekonomii zostały włączone w strukturę nowoutworzonego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

 

Pierwszym dyrektorem Instytutu Prawa był prof. dr hab. Zenon Trejnis. Kolejni dyrektorzy to: abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga i prof. dr hab. Romuald Szeremietiew. Następnie pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu był dr Sławomir Serafin. Dyrektorami Instytutu Ekonomii byli prof. dr hab. Antoni Stasch i prof. dr hab. Marian Kozaczka.

 

Z dniem 1 marca 2014 r. Instytut Ekonomii zarządzeniem Rektora KUL został zlikwidowany, a funkcjonujące w jego ramach katedry zostały przeniesione w strukturę Instytutu Prawa. Instytut Prawa otrzymał nazwę „Instytut Prawa i Ekonomii”.

 

Z dniem 1 października 2014 r. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce został połączony z Wydziałem Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie. Po przekształceniu jednostka otrzymała nazwę „Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie”. Instytut Prawa i Ekonomii zaczął funkcjonować w ramach nowoutworzonego Wydziału.

 

Dyrektorem Instytutu Prawa i Ekonomii jest dr hab. Leszek Ćwikła.

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, godz. 13:45 - Filip Ciepły