Pracownicy Instytutu Prawa i Ekonomii WZPiNoS

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii
dr hab. Leszek Ćwikła

prof. dr hab. Volodymyr Kossak, prof. zw.

 

dr Artur Lis

 

dr Beata Piasny

 

dr Dominik Tyrawa

 

dr hab. Grzegorz Wolak

 

dr Dariusz Żak

 

Wykładowcy z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

dr hab. Filip Ciepły

konsultacje:  

Stalowa Wola: poniedziałek 09:10-10:00, OFK-109

Lublin: wtorek 12:30-14:10, CI-404

 

dr Michał Jędrzejczyk

konsultacje: 

 

dr hab. Wojciech Lis

konsultacje: 

Lublin: wtorek, godz. 9.10 - 10.50, CI-101

 

dr Piotr Pomorski

konsultacje: środa, godz. 8:20 - 9:10 i godz. 14:10 - 15:00, OFK IE 

 

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2019, godz. 08:35 - Filip Ciepły