W wyniku zmian wprowadzonych ustawą "Konstytucja dla nauki" z 2018 r i zmianami w statucie KUL dotychczasowe instytuty na Wydziale Teologii KUL zostały połączone w jeden Instytut Nauk Teologicznych, zaś w miejsce nazwy Instytut Ekumeniczny wprowadzono nazwę "Sekcja Ekumenizmu". Poprzednik Sekcji Ekumenizmu: Instytut Ekumeniczny KUL powstał w 1983 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

 

1 października 1983 r. dotychczasowa Sekcja Teologii Porównawczej i Ekumenicznej (działająca od 1970 r.) na Wydziale Teologii KUL została przekształcona w Instytut Ekumeniczny KUL - pierwszy w Polsce odrębny instytut naukowo-badawczy oraz dydaktyczny zajmujący się problematyką ekumeniczną oraz teologią porównawczą. Pierwszym kierownikiem IE został ks. bp prof. dr hab. Alfons Nossol.

 

 

ROCZNIKI TEOLOGICZNE

 

Od 1993 r. wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Od 2009 r. do 2013 r. w związku z usamodzielnieniem poszczególnych zeszytów Instytut Ekumeniczny opracowywał "Roczniki Teologii Ekumenicznej" (ISSN 2081-6731).

Od 2014 r. Instytut Ekumeniczny znów przygotowuje odrębny zeszyt 7 "Roczników Teologicznych". RT z.7 61(2014); RT z.7 62(2015); RT z.7 63(2016).

 

 

SERIE WYDAWNICZE

 

1. "Teologia w dialogu" (od 1985 r.)

2. "Jeden Pan, jedna wiara" (od 1986 r.)

 

 

ORGANIZACJA INSTYTUTU

 

Zgodnie z założeniami pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej Instytutu Ekumenicznego w jego strukturze powołano do istnienia trzy katedry:

1. Katedrę Teologii Ekumenicznej (zlikwidowaną zgodnie z zarządzeniami władz Uczelni z dniem 1 października 2012 r., odtworzoną 20 września 2013 r. na wniosek Rady Wydziału Teologii i ponownie zlikwidowaną 26 września tegoż roku)

2. Katedrę Teologii Prawosławnej

3. Katedrę Teologii Protestanckiej

Autor: Ks. Stanisław Józef Koza
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2019, godz. 18:28 - Przemysław Kantyka