A

Adamczyk Grzegorz dr hab., prof. KUL, Katedra Socjologii Prawa i Moralności

Adamczyk Monika dr, Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji

Adamczyk Tomasz ks. dr, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego

H

Hułas Maciej ks. dr, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

 

J

Jabłoński Arkadiusz dr hab., prof. KUL, Katedra Filozofii Społecznej

Jurek Krzysztof dr, Katedra Socjologii Kultury i Religii

 

M

Motyka Krzysztof dr hab. , prof. KUL, Katedra Socjologii Prawa i Moralności

 

P

Partycki Sławomir prof. dr hab., Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

Pabich Marek ks. mgr, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Peciakowski Tomasz dr, Katedra Filozofii Społecznej

Plewko Jadwiga dr hab., Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego


S

Soler Urszula dr hab., Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

Szafrański Adam dr hab., Katedra Socjologii Kultury i Religii

Szymczak Wioletta dr hab., prof. KUL, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego

Szymczyk Jan ks. dr hab., prof. KUL, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Szyszka Małgorzata dr, Katedra Filozofii Społecznej

 

W

Wódka Marek ks. dr, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2019, godz. 11:36 - Tomasz Peciakowski