Dyrektor: dr hab. Bartosz Jóźwik

 

(pracownicy Instytutu Ekonomii i Zarządzania - grudzień 2017 r.)

Katedra Bankowości i Finansów

(dowiedz się więcej >>)

 

prof. dr hab. Marian Żukowski - kierownik

dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL (urlop)

dr Piotr Bolibok (urlop)

dr Maria Zuba - Ciszewska

dr Anna Dąbkowska

 

Katedra Ekonomii Międzynarodowej
(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL - kurator

dr hab. Bartosz Jóźwik

dr Henryk Ponikowski

dr Piotr Rubaj

mgr Antonina Gavryshkiv

mgr Adrian Żytko

Katedra Finansów Publicznych

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL - kierownik

dr Maria Paździor

mgr Zdzisław Adam Błasiak

mgr Anna Krawczyk - Sawicka 

 

Katedra Gospodarki Opartej na Wiedzy

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL - kierownik

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Dorota Tokarska

dr Andrzej Żuk

 

Katedra Rachunkowości (dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL - kierownik

dr Joanna Nucińska

dr Robert Pankiewicz

dr Mariusz Sokołek

dr Anna Spoz

mgr Anna Mizak

 

Katedra Polityki Gospodarczej

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL - kierownik

dr Jacek Bednarz

dr Jarosław Kuśpit

dr Jerzy Michałowski (urlop)

dr Mirosław Urbanek

 

Katedra Zastosowań Matematyki

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Lech Gruszecki, prof. KUL - kierownik

dr hab. Jan Szynal, prof. KUL

dr Dorota Jegorow

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

 

Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

(dowiedz się więcej >>)

 

dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL - kierownik

dr Krzysztof Bednarz (urlop)

dr Judyta Przyłuska-Schmitt (urlop)

 

 

Koordynator kierunku ekonomia: dr Mirosław Urbanek

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2019, godz. 00:35 - Joanna Nucińska