14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

kalendarz

 

Poniżej zamieszczamy listy osób zdających egzaminy z języków obcych w dniach 15-19 czerwca 2019...

lista_egz_nowoz_czerwiec_2019_calosc

lista_egz_lacina_czerwiec_2019_calosc

 

*W celu szybkiego odnalezienia własnego numeru albumu można skorzystać ze skrótu Ctrl+F (Znajdź).

 

Instrukcja dla uczestników egzaminów z języków nowożytnych oraz języka łacińskiego:

  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 10 minut wcześniej  przed podaną salą.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać przybory do pisania.

 

Uwaga !!!

Wszelkie zmiany na listach egzaminacyjnych można zgłaszać osobiście w sekretariacie SPNJO (pok. 230 B GG) wyłącznie w uzasadnionych przypadkach do dnia 5 czerwca (środa) do godziny 12 00.

Po tym terminie żadne wnioski NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

 

Oceny zostaną wprowadzone do indeksów elektronicznych 26 czerwca 2019 r.

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.