14.09.2018 - 30.06.2020

Egzamin CEF B2/B2+

b2

 

Uprzejmie informujemy, że studenci rozpoczynający studia od roku akademickiego 2017/18, obowiązkowy lektorat języka obcego nowożytnego kończą egzaminem na poziomie CEF B2 (studia I stopnia) oraz B2+ (studia jednolite magisterskie).

Studenci studiów studiów II stopnia zajęcia językowe kończą na poziomie CEF B2+.

 

Charakterystyka poziomu B2+

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2+ rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach dotyczących specyfiki zawodowej oraz rozumie i prowadzi dyskusje z użyciem języka specjalistycznego.

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka bez szczególnego wysiłku.

Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne (np. autoprezentacja, prezentacja, dyskusja etc) i pisemne (np. memorandum, streszczenie artykułu, list transakcyjny, aplikacyjny, raport etc) oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań oraz swoje sugestie, preferencje

Osoba posługuje się regułami gramatycznymi i narzędziami językowymi opisanymi na poziomie B2 CEFR z uwzględnieniem języka specjalistycznego.

26.06.2019 - 02.07.2019

Egzaminy z języków obcych

indeks-wip

 

W dniu 26 czerwca (środa) zostały udostępnione w Państwa indeksach elektronicznych oceny z egzaminów z języków obcych.
Informacja o liczbie uzyskanych punktów została rozesłana za pomocą powiadomień na platformie Moodle.
Egzaminy poprawkowe odbędą się 8 lipca.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany ok. 1 lipca.
W załączniku znajdą Państwo harmonogram konsultacji lektorów SPNJO w czasie sesji poprawkowej.

konsultacje_spnjo_lipiec_2019

Naukowcy zbadali młodych ludzi z 28 państw.

Sprawdź, jakich języków chcą się uczyć młodzi Europejczycy.