INSTYTUT TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI

 

Dyrektor -  ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
sekretarz: ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

 

 

Specjalizacja Duszpasterstwo Rodzin – C-935

 

Katedra Duszpasterstwa Rodzin – C-935
kierownik - ks. dr hab. Jacek Goleń,

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, adiunkt

mgr Julia Sak, asystent

 

 

Specjalizacja Edukacja Medialna – C-1030

 

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary – C-1030
Kierownik -
ks. dr hab. Jarosław Woźniak, adiunkt
o. dr Mirosław Chmielewski CSsR, adiunkt
ks. dr Jarosław Czerkawski, adiunkt

 

 

Specjalizacja Katechetyka – C-938

 

Katedra Katechetyki Integralnej – C-938
 
Kierownik - prof. dr hab. Helena Słotwińska

ks. prof. dr hab. Marian Zając

ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

 

 Katedra Katechetyki Szczegółowej – C-938
  
Kierownik - ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL 
ks. dr hab. Piotr Goliszek, adiunkt

ks. dr Bartłomiej Krzos, adiunkt

ks. dr Roman Janiec, asystent

 


Specjalizacja Teologii Praktycznej – C-934

 

Katedra Teologii Pastoralnej – C-934

Kierownik - o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL

bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

Katedra Teologii Pastoralnej Społecznej – C-934

Kierownik - ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda

ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL

ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, godz. 15:40 - Marek Fiałkowski