Dyrektor

dr hab. prof uczelni
Anna Głąb

 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2022/23

we wtorki w godz. 15:00-16:30 w sali GG-364

Rada Naukowa Kolegium MISHuS

W skład Rady Naukowej wchodzą:

 • Prorektor ds. Kształcenia

  Dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 • Dyrektor Kolegium MISHuS
  Dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
 • Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
  Dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
 • Dziekan Wydziału Filozofii
  Dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 • Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
 • Kurator Koła Naukowego Studentów MISHuS
  Ks. dr hab. Marek Słomka
 • Przedstawiciel studentów

 

W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Rektora
lub Dyrektora Kolegium MISHuS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023, godz. 01:34 - Andrzej Zykubek