W skład Rady Naukowej wchodzą:

 

1. Rektor

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

2. Dyrektor Kolegium MISHuS

Dr hab. Anna Głąb, prof. KUL

 

3. Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik

 

4. Dziekan Wydziału Filozofii

Dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL

 

5. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński

 

6. przedstawiciel opiekunów naukowych (tutorów)

 

7. przedstawiciel studentów

 

W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Rektora lub Dyrektora Kolegium MISHuS.

 

Autor: Gabriela Szczygieł
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2020, godz. 09:13 - Magdalena Żmudziak