Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Instytut Prawa Kanonicznego

 

Collegium Joannis Pauli II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublinwww.kul.pl/ipk

 

 

Mapa dojazdu

 

 

Sekretariat Instytutu Prawa Kanonicznego

 

mgr Gabriela Jędrys-Mazur

 

Collegium Joannis Pauli II, pokój C-711

 

tel. (+48 81) 445 37 28

e-mail: ipk[at]kul.pl

 

 

 

Korzystając z poniższego formularza można wysłać wiadomość. Bardzo prosimy o podanie zwrotnego adresu e-mail (na który chcecie Państwo otrzymać odpowiedź) oraz sprecyzowanie w temacie sprawy w jakiej Państwo piszecie.


Sekretariat Instytutu Prawa Kanonicznego / Institute of Canon Law

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel. (+48 81) 445-41-01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. (+48 81) 445-32-30, adres e-mail: iod@kul.pl.
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023, godz. 17:55 - Krzysztof Mikołajczuk