Od 1 X 2019 dawne katedry IFR zostały włączone do nowej struktury Wydziału Nauk Humanistycznych:

 

Instytut Językoznawstwa

 

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Kierownik: prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

 

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Kierownik: dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

Instytut Literaturoznawstwa

 

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Matyaszewski

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 13:49 - Edyta Kociubińska