KOSTECKI_2.JPG

 

mgr Tomasz Kostecki

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą
tel. +48 81 44 54 106

e-mail: kostecki@kul.pl

 

 

 

mgr Katarzyna Piwko, starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą

 1. Koordynacja współpracy z krajami Europy Wschodniej i Centralnej, m.in. Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Węgry; Włochami oraz krajami Ameryki Południowej:
 • koordynacja współpracy międzynarodowej oraz obsługa spraw związanych z rekrutacją, pobytem, integracją i kształceniem studentów i doktorantów obcokrajowców (wymiany do roku) i pracowników w ramach umów bilateralnych
 • opracowywanie umów bilateralnych i porozumień 
 • koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i wizyt gości zagranicznych z ww. krajów
 • obsługa podróży zagranicznych władz Uniwersytetu do ww. krajów
 • współpraca z Działem Spraw Pracowniczych w zakresie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i pobytem nauczycieli akademickich obcokrajowców z ww. krajów (w tym visiting professors)
 • obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników naukowych w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich (CEEPUS)
 • koordynacja naborów i realizacja stypendiów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) tj. Program stypendialny wymiany osobowej studentów i naukowców, Program im. Iwanowskiej, im. Bekkera, im. Ulama, Wspólne Projekty Badawcze - wymiana bilateralna naukowców
 • koordynacja naboru i realizacja stypendium Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie
 • koordynacja naboru i realizacja wakacyjnego kursu języka włoskiego w Sienie
 • obsługa korespondencji zagranicznej Uniwersytetu, w zakresie określonym przez Rektora i Prorektorów
 1. Obsługa spraw związanych z członkostwem Uniwersytetu w organizacjach międzynarodowych, m.in. FUCE, FIUC
 2. Zbieranie, przekazywanie i upowszechnianie informacji na temat umiędzynarodowienia Uniwersytetu z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych w celach promocyjnych
 1. Prowadzenie strony internetowej DWZ

 

tel. +48 81 44 54 204

e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

pok. GG-203

 

 

img_1615l_anna_sobieraj

mgr Anna Sobieraj, starszy referent (zastępstwo za mgr Magdalenę Kożuch)

 1. Koordynacja współpracy z krajami Azji i Ameryki Północnej m.in. Chiny, Gruzja, Kazachstan, Korea Płd., USA, Kanada:
 • koordynacja współpracy międzynarodowej oraz obsługa spraw związanych z rekrutacją, pobytem, integracją i kształceniem studentów i doktorantów obcokrajowców (wymiany do roku)  i pracowników w ramach umów bilateralnych
 • opracowywanie umów bilateralnych i porozumień 
 • koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i wizyt gości zagranicznych z ww. krajów
 • obsługa podróży zagranicznych władz Uniwersytetu do ww. krajów
 • współpraca z Działem Spraw Pracowniczych w zakresie spraw związanych z rekrutacją, zatrudnieniem i pobytem nauczycieli akademickich obcokrajowców z ww. krajów (w tym visiting professors)
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych finansujących stypendia dla studentów, doktorantów i pracowników, koordynacja współpracy z instytucjami finansującymi stypendia oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach stypendialnych, m.in. stypendia Fulbrighta, stypendia Funduszu Wyszehradzkiego, Adams Fellowship Program – Nanovic Institute
 • obsługa korespondencji zagranicznej Uniwersytetu, w zakresie określonym przez Rektora i Prorektorów
 1. Współpraca z jednostkami i organizacjami reprezentującymi i wspierającymi Uniwersytet za granicą (m.in. TP KUL)
 2. Udział w procesie pozyskiwania i obsługi donacji z zagranicy
 3. Realizacja zakupów biletów lotniczych

 

tel. +48 81 44 54 105
e-mail: anna.sobieraj@kul.pl

pok. GG-202

 

Marcela Dutkiewicz

 

mgr Marcela Dutkiewicz, młodszy specjalista ds. współpracy z zagranicą

 1. Koordynacja współpracy z krajami Europy Zachodniej oraz Afryki, Australii i Oceanii:
 • koordynacja współpracy międzynarodowej oraz obsługa spraw związanych z rekrutacją, pobytem, integracją i kształceniem studentów i doktorantów obcokrajowców (wymiany do roku) i pracowników w ramach umów bilateralnych
 • opracowywanie umów bilateralnych i porozumień
 • współpraca z niemieckojęzycznymi uczelniami i instytucjami
 • koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i wizyt gości zagranicznych z ww. krajów
 • obsługa podróży zagranicznych władz Uniwersytetu do ww. krajów
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych finansujących stypendia dla studentów, doktorantów i pracowników, koordynacja współpracy z niemieckojęzycznymi instytucjami finansującymi stypendia oraz opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach stypendialnych
 • obsługa programu stypendialnego Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oferującego stypendia na studia, staże naukowe i kursy wakacyjne dla studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych
 • obsługa korespondencji niemieckojęzycznej Uniwersytetu, w zakresie określonym przez Rektora i Prorektorów
 1. Realizacja zakupów biletów lotniczych

tel. +48 81 44 54 141

e-mail: marcela.dutkiewicz@kul.pl

pok. GG-203

 

 

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

 

 

KRAS.jpg

mgr Renata Kras

główny specjalista ds. współpracy z zagranicą, koordynator Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych
 

- koordynowanie pracy Sekcji

- obsługa wyjazdów studentów i doktorantów na studia i praktyki do krajów UE i spoza UE w ramach programów wymiany

- bieżące nadzór i zarządzanie funduszami na wyjazdy studentów i doktorantów na studia i praktyki do krajów UE

- promocja działań w ramach programów wymiany

 

tel. +48 81 44 54 183
e-mail: marczak@kul.pl

pok. GG-203

 

 

alicja_pilorz

mgr Alicja Pilorz
specjalista ds. współpracy z zagranicą, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

- obsługa wyjazdów studentów i doktorantów na studia i praktyki do krajów UE i spoza UE w ramach programów wymiany

- promocja działań w ramach programów wymiany


tel. +48 81 44 54 181
e-mail: alipil@kul.pl

pok. GG-203

 

kozak_aneta

mgr Aneta Kozak-Śmigiel

młodszy specjalista ds. współpracy z zagranicą, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

 

- obsługa wyjazdów pracowników do krajów UE w ramach programów wymiany

- prowadzenie dokumentacji wewnętrznej, rekrutacja, bieżący nadzór i zarządzanie funduszami na wyjazdy pracowników

- obsługa administracyjna w zakresie organizacji mieszanych kursów intensywnych (BIP)

- promocja działań w ramach programów wymiany

 

tel.+48 81 44 54 185

e-mail: aneta.kozak-smigiel@kul.pl

pok. GG-202

 

stepien_katarzyna_zdjecie

mgr Katarzyna Woźniak

specjalista ds. współpracy z zagranicą, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  obsługa przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników z krajów UE i Turcji w ramach programów wymiany

-  opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim w KUL 

-  promocja działań w ramach programów wymiany

 

tel. +48 81 44 54 205

e-mail: katstep@kul.pl

pok. GG-201

 

 

kiczuk_magdalena_-_zdjecie 

mgr Magdalena Kiczuk

specjalista ds. współpracy z zagranicą, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  obsługa wyjazdów pracowników do krajów spoza UE w ramach programów wymiany

-  obsługa przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników z krajów spoza UE w ramach programów wymiany

-  promocja działań w ramach programów wymiany

 

tel. +48 81 44 54 024

e-mail: mkiczuk@kul.pl

pok. GG-201

 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICY REKTORA

 

 

 

ks. Prał. dr Filip Krauze

Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi

Towarzystwo Przyjaciół KUL
Dyrektor wykonawczy

e-mail: filip.krauze@kul.pl

www.tpkul.pl

 

 

 

 

 

mgr Zdzisław Cieszkowski
Pełnomocnik Rektora KUL ds. obchodów 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
e-mail: ciesz@kul.pl