Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dział Współpracy z Zagranicą

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

pokoje GG-201, GG-202, GG-203, GG-204

e-mail: dwz@kul.pl

 

 

https://www.kul.pl/files/64/img_0129-1.jpg

mgr Zdzisław Cieszkowski
Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

tel. 44 54 106
fax. 44 54 191
e-mail: ciesz@kul.pl

 

 

 

mgr Alicja Pilorz, referent (zastępstwo za mgr Magdalenę Kożuch)

 

 • umowy bilateralne (Chiny, Kazachstan, Korea Płd.,  USA)
 • anglojęzyczne oferty stypendialne
 • stypendia Fulbrighta
 • stypendia Funduszu Wyszehradzkiego
 • angielska wersja strony internetowej DWZ
 • organizacje międzynarodowe FUCE, FIUC, EUA
 • realizacja zakupów biletów lotniczych
 • realizacja usług tłumaczeniowych i korektorskich

 

tel. +48 81 44 54 105
fax +48 8144 54 191
e-mail: alipil@kul.pl

 

 

 

mgr Katarzyna Piwko, starszy referent

 • umowy bilateralne (Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Gruzja, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Włochy)
 • organizacja wyjazdów/przyjazdów stażystów obcokrajowców (pobyt w KUL do 1 roku)
 • obsługa programu CEEPUS
 • stypendia DAAD, BUWiWM
 • stypendium Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie
 • realizacja zakupów biletów lotniczych
 • realizacja usług tłumaczeniowych i korektorskich

 

tel. +48 81 44 54 204

fax +48 81 44 54 191
e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

 

 

 

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

 

 

 

KOSTECKI_2.JPG

mgr Tomasz Kostecki
kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych

- organizacja i kierowanie pracą Sekcji
- koordynator uczelniany programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” (projekt KA103)

- koordynator projektu KA107 Erasmus+ mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi (spoza UE)
- wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydakt. i w celach szkoleniowych (KA103)
- umowy bilateralne (projekty KA103 i KA107)
- działania wspomagające realizację wymiany studentów i pracowników (OS)

 


tel. +48 81 44 54 185
fax +48 81 44 54 184
e-mail: kostecki@kul.pl

 

 

GLEN_2.jpg

mgr Agnieszka Gleń
specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

tel. +48 81 44 54 181
fax +48 81 44 54 184
e-mail: glen@kul.pl

 

 

KRAS.jpg

mgr Renata Kras

specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
 
- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

- francusko- i hiszpańskojęzyczne umowy bilateralne

- francusko- i hiszpańskojęzyczne oferty stypendialne

- wyjazdy/przyjazdy pracowników i studentów (kraje francusko - i hiszpańskojęzyczne)

 

 
tel. 44 54 183
fax. 44 54 191
e-mail: marczak@kul.pl

 

stepien_katarzyna_zdjecie

mgr Katarzyna Woźniak

samodzielny referent, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  koordynator Działania I "Mobilność Studentów i Pracowników" (Fundusz Stypendialny i  

   Szkoleniowy)

-  opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim w KUL 

 

tel. +48 81 44 54 205

fax +48 81 44 54 191

e-mail: katstep@kul.pl

pok. GG-203

 

 

kiczuk_magdalena_-_zdjecie 

mgr Magdalena Kiczuk

samodzielny referent, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  promocja działań w ramach projektu Erasmus+KA107

 

tel. +48 81 44 54 024

fax. +48 81 44 54 191

e-mail: mkiczuk@kul.pl

pok. GG-201