Informujemy, że interesanci przyjmowani są w dniach:

 

poniedziałek, wtorek - 08.30 - 10.30,   11.15 - 13.15

                        środa - 11.15 - 13.15

       czwartek, piątek - 08.30 - 10.30,   11.15 - 13.15

 

W związku z dużą liczbą interesantów prosimy dzwonić  w godzinach: 7.30 - 8.30,       13.15 - 14.45

 

  

Kierownik: mgr Małgorzata Stróżyńska, (81) 445-32-44, p. CN-002   

 

Obsługa stypendialna studentów       i doktorantów

Pokój i numer telefonu

Imię i nazwisko pracownika

Wydział Matematyki, Informatyki 
i  Architektury Krajobrazu

 

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • bezpieczeństwo narodowe  
 • stosunki międzynarodowe
 • pedagogika wczesnoszkolna

CN-001


(81) 445-32-24

 

 
mgr Agnieszka Dziurka
specjalista

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego
i Administracji
(studenci)

CN-001


(81) 445-44-16

mgr Izabela Mazur
specjalista

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 

 • socjologia
 • psychologia
 • doradztwo kariery i doradztwo personalne

CN-001A

(81) 445-44-17

 

Maria Krupińska

specjalista

Wydział Biotechnologii i Nauk

o Środowisku

 

Wydział Teologii (studenci)

 

Wydział  Zamiejscowy

Prawa i Nauk
o Społeczeństwie
w Stalowej Woli 

CN-001A

(81) 445-32-28

 
 

 

Faustyna Kupis
specjalista

 

Ubezpieczenia zdrowotne studentów
i doktorantów KUL

 

Międzywydziałowe Indywidualne Studia  Humanistyczno-Społeczne

 

Wydział Filozofii (studenci)

 

Wydział Nauk Społecznych

(studenci)

 • dziennikarstwo
 • zarządzanie

Wydział Nauk Humanistycznych (studenci)

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-44-18

 

 

mgr Anna Lewkowicz

specjalista

 

Wydział Nauk Humanistycznych

(studenci)

bez kierunków:

 • historia
 • historia sztuki

CN-001B

(81) 445-32-23

 

 

 

mgr Anna Gliwka

referent

Wydział Nauk Społecznych (studenci)

 • ekonomia
 • praca socjalna i ekonomia społeczna
 • pedagogika
 • e-pedagogika
 • pedagogika specjalna

 

Stypendia fundowane     dla     studentów i doktorantów

CN-002A

(81) 445-44-44

 
 
Iwona Jaremek
samodzielny referent

Doktoranci:

 • Wydział Filozofii
 • Wydział Teologii 
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego   i Administracji

 

CN-002A

(81) 445-37-13

  
 

 

mgr Aleksandra Wójcik

specjalista

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, godz. 14:34 - Izabela Mazur