Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL zostało powołane w grudniu 2000 roku, wpisując się tym samym w sieć podobnych placówek funkcjonujących z powodzeniem w strukturach największych uniwersytetów w kraju.

 

Już w 2001 roku utworzone zostało Koło Naukowe Studentów MISH, które od tamtego czasu pełni w praktyce funkcję samorządu studenckiego Kolegium.

 

Na mocy reformy szkolnictwa wyższego w 2012 roku Kolegium nabrało charakteru międzyobszarowego, co przyczyniło się do zmiany nazwy na Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHuS).

 

Dyrektorzy Kolegium MISHuS:

  • 2000-2006 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz
  • 2006-2012 prof. dr hab. Piotr Gutowski
  • 2012-2020 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
  • od 2020 - dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
 
 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022, godz. 22:29 - Andrzej Zykubek