Wykształcenie  
październik 2002 - 2006 

Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL, w Katedrze Filozofii Kultury; temat pracy doktorskiej: Krytyka systemu edukacji amerykańskiej w ujęcia Allana Blooma. Analiza podstaw filozoficzno-kulturowych

październik 1997- czerwiec 2002

Studia magisterskie na Wydziale Filozofii KUL, sekcja - Filozofia Teoretyczna; temat pracy magisterskiej: Wizja człowieka w pedagogice Rudolfa Steinera

listopad 2000 - czerwiec 2001
Podyplomowe Uzupełniające Studia Pedagogiczne w Instytucie Pedagogiki KUL
wrzesień 1993 - czerwiec 1997

Liceum Ogólnokształcące w Poniatowej, profil ogólny

 

Doświadczenie

 
październik 2007 -                                             

Adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

październik 2006 - wrzesień 2007                      

Asystent w Katedrze Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

październik 2002 - wrzesień 2006                     

Niesamodzielny pracownik Katedry Filozofii Kultury KUL; Nauczyciel retoryki w Gimnazjum Klasycznym w Ostrołęce; Stanowisko sekretarza redakcji pisma „Człowiek w Kulturze", wydawanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL; Kurator Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa KUL

 

 

Autor: Imelda Chłodna
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2013, godz. 17:40 - Anna Starościc