Organizacja zajęć w sem. zimowym roku 2020/2021

 

UWAGA: Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku Hispanistyka odbywają się w trybie zdalnym.

 

Hispanistyka - Studia I stopnia

Studia ukierunkowane są na intensywną naukę dwóch języków romańskich (języka hiszpańskiego jako wiodącego oraz języka francuskiego jako drugiego języka romańskiego) oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu historii i kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z dwóch seminariów licencjackich o profilu językoznawczym lub historyczno-kulturowym, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji  

                    

             Plan studiów

 

                          Rozkład zajęć 2020/2021

 

                                               Regulamin praktyk zawodowych 2020/21

 

                                                                              Wzory dokumentów

 

                                                                                                  Licencjat

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020, godz. 15:50 - Edyta Kociubińska