kolegium_hispanistyka

Hispanistyka - Studia I stopnia

 

Studia ukierunkowane są na intensywną naukę dwóch języków romańskich (języka hiszpańskiego jako wiodącego oraz języka francuskiego jako drugiego języka romańskiego) oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu historii i kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z dwóch seminariów licencjackich o profilu językoznawczym lub historyczno-kulturowym, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

                    

        Plan studiów

 

              Rozkład zajęć 2023/2024

 

                   Regulamin praktyk zawodowych

 

                               Wzory dokumentów

 

                                           Licencjat

 

                                                 Nasi Absolwenci

 
 

Hispanistyka - Studia II stopnia

Studia przygotowują do podjęcia pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego lub tłumacz bądź w innych obszarach zawodowych wymagających wysokiego poziomu znajomości języka hiszpańskiego, będącego narzędziem w profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

 

                  Plan studiów

 

                                  Rozkład zajęć 2023/2024

 

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023, godz. 21:59 - Edyta Kociubińska