W zakresie architektury krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prowadzone są rozległe badania naukowe. Dotyczą one wpływu czynników przyrodniczych i kulturowych na powstawanie i funkcjonowanie różnych typów krajobrazów. Prace te obejmują miedzy innymi analizę stanu współczesnego, jak i historii zieleni miast oraz ochronę i rewitalizację terenów zieleni. Pracownicy badają również procesy sukcesji i synantropizacji polskiej szaty roślinnej. Prowadzone są również badania nad występowaniem wybranych grup stawonogów w różnych typach zieleni oraz nad wpływem zanieczyszczeń na rośliny i na stawonogi roślinożerne. Rozwijane są ponadto zagadnienia z zakresu ekologii krajobrazu, od stale opracowywanych modeli komputerowych, służących do prognozowania zmian w krajobrazie oraz ich wizualizacji w czasie rzeczywistym przy pomocy modeli 3D do kulturologicznych aspektów krajobrazu.

 

Prowadzone są także badania naukowe dotyczące różnych elementów krajobrazu Lublina. W roku 2014 dzięki współpracy z Urzędem Miasta ukazała się monografia naukowa, która dotyczyła analiz nad stanem środowiska, zagrożeniami oraz możliwościami wykorzystania wąwozów i suchych dolin Lublina.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst monografii Wąwozy i suche doliny Lublina. Potencjał i zagrożenia

 

 

Krajobrazy Lublina

                                             krajobrazy_lublina_1     krajobrazy_lublina_2

W roku 2015 pracownicy architektury krajobrazu KUL opracowali pierwszy tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące terenów zieleni osiedli mieszkaniowych.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst pierwszego tomu monografii Krajobrazy Lublina - Osiedla mieszkaniowe

 

 

W roku 2016 powstał drugi tom monografii naukowej poruszającej problematykę krajobrazów Lublina. Prezentuje ona wyniki badań dotyczące obszarów roślinności naturalnej i seminaturalnej.

 

Tutaj można pobrać pełny tekst drugiego tomu monografii Krajobrazy Lublina - Roślinność naturalna

 

 

 

Pracownicy architektury krajobrazu KUL wzięli udział w przygotowaniu monografii naukowej dotyczącej roślinności przyulicznej Lublina. Monografia "Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia" została wydana przez Urząd Miasta Lublin.

 

Pełny tekst monografii można pobrać ze strony internetowej UM Lublin Roślinność pasów przydrożnych Lublina - potencjał i zagrożenia

 

Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 19:37 - Magdalena Lubiarz