O_studiach

 

Pedagogika

► Oferujemy studia z pedagogiki na dwóch poziomach: licencjackie (stacjonarne) i magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne).

► Na studiach pierwszego stopnia nauczanie jest realizowane w ramach specjalności: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnymedukacja integracyjna i włączającapedagogika opiekuńczo-wychowawczapedagogika resocjalizacyjna.

► Na studiach drugiego stopnia do wyboru są następujące specjalności: pedagogika społeczna z opiekuńczo-wychowawcząedukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneedukacja integracyjna i oligofrenopedagogikaresocjalizacja z elementami mediacji sądowych.

Przeczytaj więcej:

Tn37_Pedagogika_baner

 

Praca socjalna

Zapraszamy do podjęcia studiów licencjackich z pracy socjalnej.

► Nauczanie jest realizowane w ramach dwóch specjalności: praca z dzieckiem i rodzinąopieka gerontologiczna.

Przeczytaj więcej:

Tn35_PracaSocjalna_baner

 

Socjologia

► W ofercie mamy też studia magisterskie z socjologii.

► Nauczanie jest realizowane w ramach dwóch specjalności: socjologia bezpieczeństwa publicznegoanimacja społeczności lokalnej.

► Dowiedz się więcej

 

Studia podyplomowe

► Oprócz studiów zawodowych, kierujemy też ofertę studiów podyplomowych.

► Absolwentów innych kierunków, którzy pragną uzyskać kwalifikacje pedagogiczne, zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

► Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, prowadzimy też studia podyplomowe ze specjalności: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym ■ edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i językiem angielskim ■ profilaktyka społeczna i terapia uzależnień ■ historia i wiedza o społeczeństwie ■ terapia pedagogiczna z arteterapią.

 

Instytut podtrzymuje ścisłe kontakty naukowo-praktyczne z różnymi państwowymi instytucjami, społecznymi i religijnymi organizacjami, zaangażowanymi w procesy nauczania, wychowania, opieki, socjalizacji, resocjalizacji, rewalidacji i socjalnej adaptacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób w podeszłym wieku. W tych instytucjach i organizacjach (z którymi są zawarte umowy o współpracy) studenci mają możliwość prowadzić badania empiryczne i odbywać praktyki.

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016, godz. 17:28 - Rafał Podleśny