Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filozofii
są również dostępne w Kalendarzu Wydział Filozofii.

 

 

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Rektor – Ks. Prof. Dr hab. Antoni Dębiński
 • Dziekan – Dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
 • Prodziekan – Dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
 • Dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
 • Dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • Ks. Dr hab. Rafał Charzyński
 • S. Prof. Dr hab. Barbara Chyrowicz
 • Dr hab. Bożena Czernecka-Rej
 • Dr hab. Włodzimierz Dłubacz
 • Ks. dr hab. Tomasz Duma
 • Dr hab. Paweł Garbacz
 • Dr hab. Anna Głąb
 • Dr hab. Paweł Gondek
 • Dr hab. Arkadiusz Gudaniec
 • Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
 • Dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
 • Prof. Dr hab. Piotr Gutowski
 • Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Janeczek
 • Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • Dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
 • Dr hab. Paweł Kawalec
 • Prof. Dr hab. Agnieszka Kijewska
 • Dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 • Dr hab. Monika Komsta
 • Dr hab. Marek Lechniak, prof. KUL
 • Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
 • Ks. Prof. Dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. Prof. Dr hab. Piotr Moskal
 • Dr hab. Anna Palusińska
 • Dr hab. Zbigniew Pańpuch
 • Dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
 • Dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 • Prof. Dr hab. Zenon Roskal
 • Dr hab. Katarzyna Stępień
 • Ks. Prof. Dr hab. Marcin Tkaczyk
 • Dr hab. Robert Trypuz
 • Ks. Dr hab. Alfred Wierzbicki
 • Prof. dr hab. Marian Wnuk
 • Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 • Dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

Młodsi pracownicy naukowi

 • Dr Wojciech Daszkiewicz

  Dr Andrzej Zykubek

Przedstawiciel administracji

 • Mgr inż. Halina Straka

Przedstawiciele studentów

 • Mgr Monika Chylińska
 • Mgr Natalia Gondek
 • Mgr Jacek Jarocki
 • Mgr Justyna Kurlak
 • Mgr Anna Mazurek
 • Mgr Łukasz Sarowski
 • Agata Hyrlik
 • Jakub Janczura
 • Jakub Ptasiński
 • Dagmara Siek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018, godz. 06:48 - Andrzej Zykubek