INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-68
Sekretarz - mgr Iwona Kuta-Wysmulska, tel. 81/454-54-02

              

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Kurator - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-15

dr hab. Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42

dr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61

dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61
dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Kinga Włodarczyk, asystent naukowy (3/4 etatu), tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt, tel. 81/454-54-45

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51

dr inż. Andrea Baier, asystent, tel. 81/454-54-26
dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Bionanomateriałów
Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-54-30

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 30.09.2019
dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24 

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, adiunkt, tel. 81/454-54-15

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt (urlop)

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
dr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
    tel. 81/454-56-82

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, samodzielny referent techniczny, tel. 81/454-54-19 

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH

 

Dyrektor - dr hab. Magdalena Staniszewska, tel. 81/454-56-38, 81/454-56-21

sekretariat - mgr Anna Sawa, tel. 81/454-56-35

                  

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN
Kierownik - dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-25

dr Ewa Sajnaga, asystent naukowy, tel. 81/454-56-36

dr Marcin Skowronek, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-36, 81/454-56-33

dr Magdalena Lis, starszy referent techniczny, tel. 81/454-56-25

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej
Kierownik - dr hab. Tomasz Skrzypek, adiunkt naukowy, tel. 81/445-46-48
mgr Emil Zięba, starszy specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-56-11, 81/454-56-04

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Kierownik - dr Robert Mroczka, asystent naukowy, tel. 81/454-56-39

dr Rafał Łopucki, asystent naukowy, tel. 81/454-56-37

mgr Agnieszka Słodkowska, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-20 (23)

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego
Kierownik - dr hab. Agnieszka Ścibior, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-15

dr Iwona Zwolak, asystent naukowy, tel. 81/454-56-18
mgr Dorota Gołębiowska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-56-13

    

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Kierownik - dr hab. Magdalena Staniszewska, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-21

dr Ilona Sadok, asystent naukowy, tel. 81/445-46-18
dr Anna Stachniuk, adiunkt naukowy - urlop do 31.01.2021

mgr Katarzyna Jędruchniewicz, referent techniczny, tel. 81/445-46-18

mgr Ilona Jonik, starszy referent techniczny, tel. 81/445-46-18

 

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych
p.o. Kierownika - dr Agnieszka Szmagara, asystent naukowy, tel. 81/454-56-31

dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL (urlop do 30.09.2019)

mgr Agnieszka Krzyszczak, referent techniczny, tel. 81/454-56-32

 

Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury 

 

 

POZOSTALI PRACOWNICY WYDZIAŁU

mgr Grzegorz Żukociński, specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej, tel.
81/445-46-23, 81/445-46-20 

  

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

dr hab. Krzysztof Czernaś

prof. dr hab. Zofia Fischer

dr hab. Danuta Kruszewska

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

prof. dr hab. Zofia Stępniewska

prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

dr hab. Halina Zaporowska

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, godz. 10:46 - Anita Marszelewska