x.m.stepulak_624

Urodził się w Kąkolewnicy (diecezja siedlecka). Tam też ukończył szkołę podstawową. Następnie podjął naukę w szkole średniej w Krasnymstawie. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. 4 czerwca 1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Uzyskał też tytuł magistra teologii w KUL. W 1985 roku rozpoczął studia z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL, które ukończył w 1989 roku. Od tego też roku został asystentem w Katedrze Psychologii Ogólnej. W 1993 roku obronił pracę doktorską z psychologii. W 2006 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne, po którym otrzymał stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii pastoralnej. Od tego roku rozpoczął pracę w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL Jana Pawła II. Z dniem 1 października 2007 roku został kierownikiem nowo utworzonej katedry Psychoprofilaktyki Rodziny.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2009, godz. 10:57 - Ewa Zięba