Katedra Literatury Modernizmu została powołana uchwałą Senatu Akademickie­go KUL nr 673/II/8 z dnia 31.01.2008 r.

Uzasadnienie wniosku

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2008, godz. 08:56 - Małgorzata Zwolińska