Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


 

 

 

Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek, godz. 13.30-14.30

poniedziałek, godz. 14.30 - 15.50/Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej/

 DMM 70, bud.2, p. 216

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, godz. 20:44 - Małgorzata Sławek-Czochra