INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I ZARZĄDZANIA

Adres korespondencyjny

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

e-mail: idiks@kul.lublin.pl, idiz@kul.lublin.pl

 

SEKRETARIAT WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

 

Sekretarz ds. procesu kształcenia na kierunku:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Zarządzanie

 

mgr Monika Wójcik
pokój: C-426
godziny pracy: 7.00-15.00
Tel./fax: 81 445 34 25

e-mail: instytut.ekonomii@kul.lublin.pl

 

 

 

Sekretarz ds. obsługi studentów kierunku:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Zarządzanie:

 

mgr Ewa Baran
pokój: C-543
godziny pracy: 7.30-15.30
Tel.: 81 445 35 38
e-mail: ebaran@kul.pl

 

 

 

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2023, godz. 10:46 - Łukasz Sarowski