Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

tel. 81 445-35-38

idiks@kul.lublin.pl

idiz@kul.lublin.pl

 

Sekretarz Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania

Sekretarz ds. obsługi studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

mgr Ewa Baran

e-mail: ebaran@kul.pl

 

godziny pracy Sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania:

pn - pt. 07.30-15.30

Collegium Joannis Pauli II s.C-543 (piętro 5)

 

emaile17 

 

IDiKS

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2022, godz. 12:59 - Łukasz Sarowski