Opiekun II roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2014/2015) 
Opiekun III roku na kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci (2015/2016)
Opiekun II roku na kierunku Humanistyka Cyfrowa (2018/2019)
 
Członek Podkomisji ds. Programowych w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2017/2018)
Koordynator Wydziału Nauk Humanistycznych na XV Lubelskim Festiwalu Nauki
 
 

Adres służbowy: 

Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Instytut Filologii Polskiej;
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego;
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; tel. (081) 4454309

 

 

e-mail: mzaremba@kul.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 15:32 - Magdalena Marzec-Jóźwicka