Josquin_des_Pres.jpg

Katedra Polifonii Religijnej

Historia katedry

Katedra powstała w roku 1968 i jest rezultatem usamodzielnienia się z Katedry Chorału Gregoriańskiego. Jej założycielem, a zarazem pierwszym kierownikiem był ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec CM (1968-1990). Przedmiotem badań Księdza Profesora była religijna staropolska kultura muzyczna w różnorodnych przejawach, zwłaszcza zaś: twórczość wielogłosowa (wokalna i wokalno-instrumentalna), muzyka organowa, ośrodki religijnej kultury muzycznej (np. klasztorne, brackie), pieśń kościelna jedno- i wielogłosowa. W jego dorobku naukowym dominują prace hymnologiczne jak i poświęcone dawnej muzyce wielogłosowej.

Ks. prof. K. Mrowiec wypracował zasady dokumentacji źródłowej (Katalog muzykaliów Gidelskich) i program badań pieśni kościelnych zachowanych w drukach i rękopisach. Był również kompozytorem muzyki liturgicznej. Działał jako redaktor kilku edycji Śpiewnika kościelnego ks. J. Siedleckiego oraz Śpiewnika liturgicznego. Pod kierunkiem K. Mrowca powstało 61 prac magisterskich (do 1992) i 9 doktorskich (do 1995).

Fragment_rekopisu_z_filigranem.jpgKontynuatorem tradycji badawczych katedry był kolejny jej kierownik dr hab. Stanisław Dąbek, prof. KUL (1998-2007), który rozszerzył zakres czasowy o najnowszy dorobek kompozytorów polskich. Podjął także problematykę twórczości religijnej kompozytorów europejskich (Liszt, Bruckner) oraz wybranych zagadnień muzyki cerkiewnej, ormiańskiej (ze względu na uczestników seminarium - studentów z krajów Europy Wschodniej) czy ośrodka Taize.

Prof. St. Dąbek zorganizował archiwum (w Bibliotece Instytutu Muzykologii) pod nazwą „Zbiory twórczości religijnej kompozytorów polskich XX-XXI w.”, która stanowi obszerną dokumentację m.in. twórczości mszalnej i jest związana z przedmiotem badań katedry. Pod kierunkiem prof. St. Dąbka powstało ok. 20 prac magisterskich.

Katedra była również współorganizatorem dwóch sympozjów: międzynarodowego „Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce. 100 lat od wydania Motu proprio papieża Piusa X” (2003) i ogólnopolskiego „Ecclesia psalmis cantans” (2005).

 

Aktualny stan personalny: 

Dotychczasowi kierownicy katedry:

ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KUL (do roku 2014)

Działalność naukowa 

Aktualna działalność naukowa rozwija się w następujących kierunkach:

Szczegółowy opis badań prowadzonych w Katedrze znajduje się w zakładce Nauka.

Baza naukowa

Dostęp do bazy traktatów teoretycznych, wydania faksymilowe.
Zbiór muzykaliów proweniencji Podoliniec.
Dostęp do Katalogu Źródeł Muzycznych w bazie RISM (http://opac.rism.info/index.php).

 

 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 08:40 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak