• magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej - 1998 UMCS;
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii - 2002 KUL;
  • dyrektor MGBP w Kocku: 2004-2008;
  • asystent w Katedrze Filozofii Religii KUL: 2008-
  • członek Zespołu ds. Edukacji Medialnej przy Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji: 2008-
  • zainteresowania: socjologia kultury, media elektroniczne, regionalizm.

 

Publikacje

  • Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej, wyd. KUL, Lublin 2003 ss. 288.
  • Gmina Kock dawniej i dziś, wyd. WSBiA, Łuków 2006 ss. 164.
  • Ochrona dziecka i rodziny przez nadawców medialnych, w: Rodzina, dziecko, media, wyd. Gaudium, Lublin 2005, s. 289 - 304.
  • Ponad 20 artykułów naukowych,
  • Publikacje w takich czasopismach jak: "Literatura Ludowa", "Studia Medioznawcze", "Kwartalnik Prawa Publicznego" oraz "Roczniki WSBiA".

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2009, godz. 22:16 - Andrzej Zykubek