Pracownicy

Pracownicy działu:
 
mgr Eliza Mazur - kierownik działu

tel. 445 43 93 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 774 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: elizamazur[at]kul.pl
p. GG-106
 
mgr Renata Ludziak- główny specjalista
 
tel.445 41 50 (w godz. 7.30-15.30)
p. GG 105

- sporządzanie faktur
- sporządzanie rachunków wewnętrznych,
- prowadzenie rezerwacji noclegów w Dworku Staropolskim,
- administrowanie Dworkiem Staropolskim,
- przygotowywanie umów cywilno-prawnych związanych z najmem powierzchni,
- fakturowanie opłat czynszowych dla mieszkańców budynków mieszkalnych przy ul. Chopina 29 oraz Niecałej 8,

mgr Krzysztof Pić - kierownik - administrator 

tel. 445 41 00 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 806 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: trink[at]kul.pl
p. GG-105
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami Uczelni:
∗ Gmach Główny,
oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów,
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem  Gmachu Głównego KUL do  sympozjów, konferencji, wystaw, kiermaszy itp.

  mgr Anna Dąbrowska- kierownik-administrator

tel. 445 41 03 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 670 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: adabrow[at]kul.pl
p. CTW-42
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami:
*Centrum Transferu Wiedzy
*Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów poprzez zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem  podległych sobie budynków do  sympozjów, konferencji, wystaw, kiermaszy itp.


mgr Jadwiga Kowalik - kierownik- administrator

tel. 445 32 31 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 612 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: wiga[at]kul.pl
p. GG-105

- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami:
*Collegium Jana Pawła II
*pomieszczenia naukowo dydaktyczne WNS
- dbałość o sprawne funkcjonowanie budynków
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w budynków
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektu poprzez zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem  podległych sobie budynków do  sympozjów, konferencji, wystaw, kiermaszy itp.


mgr inż Halina Fromińska- specjalista

tel. 445 41 03 (w godz. 7.00-12.00)
e-mail: halfrom[at]kul.pl
p. CTW- 42
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami KUL:
*ul. Konstantynów 1, bloki  C,E
∗ Dom Ogrodnika
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa , porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- naliczanie stałych opłat czynszowych w mieszkaniach lokatorskich oraz wprowadzanie aktualnych czynszów
- fakturowanie opłat czynszowych dla mieszkańców administrowanych obiektów

Tomasz Dyjak - kierownik- administrator

tel. 445 49 75 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 624 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: tdyjak[at]kul.pl
p. 13 WMP
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami przy ul. Konstantynów 1
∗ budynek Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego (ul. Konstantynów 1 H,F oraz Al. Kraśnicka 102)
∗ Pawilon Chemii,
∗ teren zewnętrzny Kampusu "Poczekajka",
oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
-dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
 
 
Olga Brennenstuhl- kierownik Domu Pracy Twórczej KUL
 
tel. 81/ 881 02 21
kom.530 891 256

- administracja Domem  Pracy Twórczej w Kazimierzu
- przygotowywanie i realizacja strategii promocji DPT
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanego obiektu i terenów przyległych,
- nadzór nad podległym personelem
- realizacja świadczonych usług (noclegowe, wynajmu sali konferencyjnej)
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektu, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
 
mgr inż. Anna Ziółek - kierownik- administrator

tel. 445 49 75 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 628 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: annaziolek[at]kul.pl
p. 13 WMP
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami:
*budynek Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych ul. Konstantynów 1
*budynek Biotechnologii ul. Konstantynów 1
 oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie,
-dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych,
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem

mgr inż. Małgorzata Maj-Bukowska - specjalista

tel. 445 41 00 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: majbuk[at]kul.pl
p. GG-105
- przyjmowanie i koordynacja zgłoszeń
- rejestracja faktur zakupowych na dostawy mediów oraz zakupów realizowanych przez Dział Administracji Obiektami
- zastępowanie administratorów: Gmachu Głównego, Collegium Jana Pawła II
 

 

mgr Jerzy Kostecki- specjalista
 
tel.445 32 57 (w godz. 7.30-14.30)
e-mail: jkostecki @kul.pl
 
- przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania operatów szacunkowych lokali,
- współpraca z Działem Inwestycji w zakresie koordynacji procesu zawierania umów serwisowych infrastruktury technicznej budynków,
- opracowywanie informacji do planu zamówień publicznych w zakresie usług konserwacji urządzeń technicznych oraz dostaw mediów do budynków  (w porozumieniu z Działem Inwestycji),
- współpraca z kierownikami pozostałych obiektów KUL nie wchodzących w strukturę DAO w prowadzeniu bieżących spraw dotyczących  problemów technicznych w budynkach,
 
 
mgr Dawid Stępniak-kierownik-administrator
tel. 445 41 49 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 576 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: dawid.stepniak[at]kul.pl
p. GG-106

- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi KUL:
 ∗ ul. Chopina 29,
 ∗ ul. Niecała 8
 ∗ Collegium Norwidianum
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa , porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- rozliczanie opłat za media w mieszkaniach lokatorskich przy ul. Chopina 29 oraz Niecałej 8,
- przygotowywanie wniosków zakupowych oraz przetargowych dla zakupów realizowanych przez Dział Administracji Obiektami,
 
 
dr inż. Agnieszka Sawicka-kierownik sekcji Zieleni
tel. 445 42 67 (w godz. 7.30-15.30)
tel. kom. 690 511 671 (w godz. 7.30-15.30)
 e-mail: asawicka@kul.pl

p. GG- 100

-  zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości terenów zielonych wokół nieruchomości KUL

- kształtowanie przestrzeni zielonej wokół obiektów na wszystkich posesjach należących do KUL,
-  koordynowanie prac w zakresie wykonywania bieżącej pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
- nadzór nad realizacją zadań zlecanych pracownikom, dbałość o terminowe wykonywanie prac,
- sporządzanie opinii w zakresie stanu drzewostanu znajdującego się na posesjach KUL,

-zapewnienie utrzymania w należytym porządku  terenu zewnętrznego Kampusów KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona