profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL

 

Zainteresowania

 • Zajmuję się głównie filozofią nowożytną, zwłaszcza metafizyką i epistemologią XVII wieku,
 • oraz filozofią współczesną, szczególnie teorią działania i zagadnieniem wolności.

 

Rozprawa doktorska: Spór monizm-pluralizm w filozofii XVII wieku. G. W. Leibniza uzasadnienie pluralizmu metafizycznego, 05/12/2002.

 

Rozprawa habilitacyjna: Spinoza o naturze ludzkiej, 06/06/2012.

 

Stypendia i staże:

 1. 1994/1995 (od października 1994 do marca 1995) – Stypendium Naukowe przyznane przez Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst na Ludwig-Maximilians-Universität (Monachium).
 2. 1995 (od marca do lipca) – Stypendium Naukowe przyznane przez Büro für Austauschprogramme des Österreichischen Akademischen Austauschdienstes, Wien, Austria, w Karl-Franzens Universität (Graz).
 3. 1999/2000 (od września 1999 do lipca 2000) – Stypendium Naukowe przyznane przez Internationale Akademie für Philosophie, Liechtenstein.
 4. 2000 (od stycznia do marca) – Stypendium Katholieke Universiteit Leuven.
 5. 2005 (od marca do lipca) – Stypendium Naukowe – Visiting Scholar, przyznane przez Katholieke Universiteit Leuven.
 6. 2013 (grudzień), Museum het Spinozahuis.
 7. 2015 (lipiec) – Visiting Scholar, staż w ramach projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”, Katholieke Universiteit Leuven.

Projekty badawcze:

 1. Grant badawczy w konkursie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS. Numer grantu: 2012/07/B/HS1/01959; tytuł: Świadomość, działanie, wolność - Kartezjusza koncepcja natury ludzkiej; 2013 –2016 (kierownik).
 2. Projekt badawczy finansowany przez MNiSW. Numer grantu: 2011/01/B/HS1/04462; tytuł: Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt; 2011-2014 (wykonawca).
 3. Projekt badawczy: Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności, 2013-2016; projekt realizowany w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ i finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (podwykonawca).
 4. Projekt badawczy MNiSW o numerze N101 036 32/2893; tytuł. Afekty, działanie, wolność – Spinozy koncepcja natury ludzkiej, 2007-2009 (kierownik).
 5. Projekt badawczy MNiSW o numerze 1.H01A01417; tytuł: Stefana Swieżawskiego koncepcja filozofii i historii filozofii, 1999-2000, (wykonawca razem z J. Czerkawskim).

Najważniejsze wyróżnienia:

Indywidualna nagroda Rektora KUL

Laureat konkursu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

 

Autor: Przemysław Gut
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 11:16 - Anna Szałek