Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników KUL

Min. Czarnek podczas ceremonii wręczenia medali pracownikom KULUniwersytet to ludzie – podkreślił podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom KUL Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.  – To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, ze KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – zwrócił się do laureatów odznaczeń. 14 czerwca Medale odebrało dwudziestu siedmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu.

Czytaj dalej...

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KUL

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KULWydawnictwo KUL otrzymało „Wawrzyn Pawła Konrada" – nagrodę w konkursie „Książka Roku 2020”. Wyróżnienie zostało przyznane za książkę „Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, której autorami są ks. prof. Antoni Dębiński oraz dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL.

 

Wręczenie „Wawrzynu Pawła Konrada” odbyło się 11 czerwca 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, która jest organizatorem konkursu na najpiękniejszą i najbardziej wartościową książkę dotyczące Lublina i Lubelszczyzny.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik przedstawicielem MEiN w ramach Procesu Bolońskiego

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL została wybrana, w ramach Procesu Bolońskiego, na przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki w grupie roboczej ds. wartości fundamentalnych.

 

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Medal na AMP we wspinaczce sportowej

Medaliści AMP 2021 we wspinaczce sportowejPodczas rozegranych w Katowicach i Gliwicach Akademickich Mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej 2021 Jakub Ginszt, słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL, zajął 2 miejsce we wspinaczce na czas oraz 3 miejsce w konkurencji bouldering w kategorii uniwersytetów.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie dla studentek architektury krajobrazu KUL

Studentki architektury krajobrazu KUL (Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak) otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Lunawood Urban Challenge 2021 organizowanym w Finlandii, na który złożono 204 prace. Konkurs zakładał przeprojektowanie wybranego środowiska miejskiego w sposób zrównoważony i zdrowy dla społeczeństwa. Studentki wybrały teren na osiedlu Słowackiego- Teatr Formy Otwartej zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów. Miejsce, z powodu upływu czasu i warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu, ale pojawili się w nim młodzi ludzie, którzy poprzez swoją ekspresję twórczą wypełnili ją graffiti.

 

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym użytkownikom, poprzez wprowadzenie nowej edukacyjno-wystawowej funkcji pod nazwą Szkoła Dobrego Graffiti. W tym celu na terenie zostały wprowadzone ramy, oraz systemy wystawiennicze. Całość została zabudowana deskowaniem, tworząc tarasy i donice. Nowa roślinność podniesie bioróżnorodność terenu. Wybrane gatunki pochodzą z ruderalnych zbiorowisk roślinnych, dzięki czemu przetrwają trudne warunki miejsca. W trosce o klimat została zastosowana technika małej retencji wody, zasilająca ogród deszczowy, zaprojektowany na najniższym poziomie, oraz panele fotowoltaiczne dostarczające energię do oświetlenia terenu. Forma małej architektury została zaczerpnięta z pierwotnego projektu Zofii i Oskara Hansenów. Nowym elementem pojawiającym się w przestrzeni jest zaprojektowane logo przedstawiające uproszczoną postać mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale) - nadana mu kolorystyka i forma nawiązuje do ulicznej sztuki graffiti.
Na uwagę zwraca fakt, ze całość projektu została zrealizowana w duchu myśli Zofii i Oscara Hansenów z poszanowaniem ich niestarzejących się idei.

Opis koncepcyjny projektu


Studentka muzykologii laureatką konkursu „Stara Tradycja 2021”

Studentka muzykologii KUL Wiola JakubiecStudentka muzykologii KUL, Wiola Jakubiec, została  laureatką ogólnopolskiego konkursu „Stara Tradycja 2021”. Konkurs adresowany jest do młodych instrumentalistów, śpiewaków oraz kapel, czerpiących ze źródeł polskiej muzyki wiejskiej, a jego celem jest m.in. poszukiwanie form obecności tej muzyki we współczesnej kulturze. W ramach nagrody etnomuzykolożka zaprezentuje się podczas koncertu inauguracyjnego Festiwal Wszystkie Mazurki Świata 2021 już 15 czerwca.

 

Działalność Wioli Jakubiec w zakresie promocji folkloru Żywiecczyzny została również dostrzeżona przez Żywiecka Fundacja Rozwoju, która przyznała jej stypendium w programie „Żywiec z pasją”.

 

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Marek Wierzbicki odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof, Marek WierzbickiZ radością informujemy, że prof. dr hab. Marek Wierzbicki z Katedry Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego KUL został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski.

 

Serdecznie gratulujemy! 


Nominacja profesorska dla ks. dr. hab. Henryka Drawnela SDB

Ks. Henryk Drawnel otrzymał tytuł profesoraPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 kwietnia 2021 r. ks.  dr hab. Henryk Drawnel SDB z Katedry Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk z 20 kwietnia 2021 r. została powołana na Członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN na kadencję 2021-2022.


Serdecznie gratulujemy!

 

 


Grant w konkursie DAINA 2 dla dr Anety Przepiórki

dr Aneta PrzepiórkaDr Aneta Przepiórka, adiunkt w Katedrze Psychologii Emocji i Motywacji KUL, otrzymała grant w konkursie DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Badania nad czynnikami modyfikującymi zachowanie świadków cyberprzemocy będzie realizowała wraz z doc. dr Vilmantė Pakalniškienė z Uniwersytetu Wileńskiego.

 

Projekt dotyczy poważnego problemu społecznego, jakim jest cyberprzemoc, definiowana często jako elektroniczna przemoc rówieśnicza. Zjawisko to ma negatywny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży i jest stosunkowo słabo zbadane.

„Akt cyberprzemocy nie dzieje się w izolacji. Często są świadkowie tego aktu agresji online. Jednak są trzy możliwe reakcje: przyłączenie się do agresora, wsparcie ofiary lub brak reakcji. Celem prezentowanych badań jest odpowiedź, co wpływa na zachowanie świadków cyberprzemocy? W zaplanowanych badaniach wzięto pod uwagę fatalistyczną perspektywę temporalną, emocje i dokonywane atrybucje przyczyn. Zakładamy, że są to czynniki, które mogą wpływać na wybór zachowania świadka cyberprzemocy. Odpowiedzi będziemy poszukiwać poprzez przegląd literatury wraz z metaanalizą, w zaplanowanych eksperymentach oraz badaniach dzienniczkowych. Zakładamy możliwy wpływ kultury na zachowania świadków cyberprzemocy, dlatego badania będą realizowane w dwóch kontekstach kulturowych: polskim i litewskim” – czytamy w opisie badań.

 

Konkurs DAINA jest organizowany od 2017 r. przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową (LMT). Do drugiej jego edycji wpłynęły 133 zgłoszenia, a finansowanie otrzymało 11 projektów, które zgodnie z procedurą oceny równoległej otrzymały rekomendacje NCN i LMT.