Nominacja profesorska dla dr hab. Marioli Łaguny

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2019 r. Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-02-28

Stypendia Programu im. Bekkera dla naukowców z KUL

Narodowa  Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendia w ramach I edycji Programu im. Bekkera – programu mobilnościowego skierowanego do polskich naukowców. Stypendystami Programu zostali dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katedra Teorii Poznania) oraz dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (Katedra Prawa Administracyjnego).

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-02-28 Czytaj dalej...

Nominacja biskupia dla ks. dr. Wojciecha Skibickiego

14 lutego 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu i wykładowcę liturgiki w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Biskup nominat jest absolwentem studiów doktoranckich z zakresu liturgiki na KUL, zwieńczonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora w roku 2003.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła elbląskiego.

2019-02-14

Nominacja biskupia dla ks. dr. Arkadiusza Okroja

Ojciec Święty Franciszek, 12 lutego 2019 r., mianował ks. prał. dr. Arkadiusza Okroja, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Biskup nominat jest absolwentem KUL, magisterium uzyskał w 1992 r., a stopień naukowy doktora z zakresu teologii duchowości w roku 2002.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła pelplińskiego.

2019-02-14

Projekty naukowców z KUL na drodze do komercjalizacji

Kolejne cztery wynalazki naukowców z  KUL znajdą zastosowanie w praktyce. To efekt projektu „Inkubator innowacyjności”, który uniwersytet zrealizował we współpracy z UMCS. To dowód nie tylko na stale poszerzającą się współpracę między uczelniami, ale również – jak podkreśla prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL -  na to, że KUL skutecznie rozwija swoją ofertę w zakresie innowacyjnych prac wdrożeniowych.

 

 

2019-02-05 Czytaj dalej...

Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL powołany do Komitetu Naukowego AVEPRO

Papież Franciszek powołał ks. dra hab. Sławomira Nowosada, prof. KUL, Dziekana Wydziału Teologii do Komitetu Naukowego AVEPRO (Agencja Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Uczelni Kościelnych) na drugą kadencję. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-01-10

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

odznaczeniaZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Ceremonia miała miejsce 18 grudnia 2018 r. W imieniu Prezydenta RP wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

 

Gratulujemy!

 

 

2018-12-18 Czytaj dalej...

Studentka KUL zwycieżyła w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego

Studentka IV roku prawa Emilia Gągol zdobyła I miejsce w II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, który odbył się 7 grudnia 2018 r. w Opolu. Hasło przewodnie konkursu brzmiało "Konkordat Polski 1993/1998". Opiekunem naukowym drużyny KUL był dr Michał Zawiślak z Katedry Prawa Wyznaniowego.
 
Gratulujemy serdecznie!
2018-12-18 Czytaj dalej...

Absolwent KUL wyróżniony w konkursie MSZ

Miło nam poinformować, że praca magisterska Piotra Łosia „Koncepcja Międzymorza jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie”, napisana pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Gizickiego, prof. KUL, otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych za 2018 r.

 

Informacja na stronie MSZ

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-12-07

Dr hab. Monika Sidor z WNH wyróżniona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Monika SidorDr hab. Monika Sidor, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych, została tegoroczną laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich w kategorii: za osiągnięcia naukowe, będące podstawą nadania w roku 2017 stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-12-07