Triumfalny powrót pływaków KUL

Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rozegranych w stolicy Wielkopolski VIII Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych wywalczyli rekordową liczbę 23 medali, w tym 12 złotych. Sukces tym bardziej doniosły, iż po roku przerwy reprezentacja KUL ponownie zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej zawodów, deklasując 17 kolejnych zespołów z całej Polski, Czech i Węgier.

Czytaj dalej...

Kolejny muzyczny sukces sióstr Olszówek

Na XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Kraśniku, który odbył się 3 maja 2012 r., siostry Urszula Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz I roku studiów II stopnia Informatyki) i Ewelina Olszówka (studentka II roku studiów I stopnia Muzykologii oraz II roku studiów II stopnia Informatyki), zdobyły III miejsce w kategorii zespoły.
 
W festiwalu uczestniczyło kilkunastu wykonawców z całej Polski - do ścisłego finału zakwalifikowało się 5 zespołów i 10 solistów. Ogłaszając werdykt, jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny występów, tak pod względem wokalnym, jak i aranżacyjnym.


Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej

W dniach 24-25 kwietnia 2012 r. KAMIL TURCZYN student II roku studiów II stopnia Muzykologii KUL w klasie fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej oraz I roku studiów II stopnia Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego zdobył WYRÓŻNIENIE za akompaniament na Międzynarodowym Festiwalu Instrumentów Dętych w Białej Podlaskiej.


Nagroda Publiczności dla prof. Leszka Mądzika

Prof. Leszek Mądzik, twórca autorskiego teatru Scena Plastyczna KUL, został laureatem Złotego Miedziaka - Nagrody Publiczności XIII edycji Festiwalu "Oblicza Teatru" - Polkowickie Dni Teatru za scenografię do spektaklu "Przejście".


FENIKS 2012 dla Wydawnictwa KUL

Kapituła Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznała Wydawnictwu KUL wyróżnienie w kategorii edytorstwo za publikację Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku autorstwa Bolesława Leśmiana, opracowaną przez Dariusza Pachockiego i Artura Truszkowskiego - pracowników Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL.

Czytaj dalej...

Feniks 2012 dla ks. prof. Longosza

Nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 w kategorii "Seria wydawnicza" został wyróżniony ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz za periodyk "Vox Patrum". W uzasadnieniu napisano: "Czasopismo zaliczone do jednych z najznakomitszych w Europie. Gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej. O publikację na jego łamach zabiegają uczeni z wielu stron świata. To, jak się wydaje, firmowy znak całego środowiska polskich patrologów, filologów klasycznych i znawców chrześcijańskiej ortodoksji".


FENIKS 2012 dla ks. prof. Kudasiewicza

28 marca 2012 r. Kapituła Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznała ks. prof. dr. hab. Józefowi Kudasiewiczowi Nagrodę Główną Feniks 2012 za całokształt osiągnięć naukowych, autorstwo i współautorstwo licznych publikacji, podejmowanie i wyjaśnianie w swoich książkach i pracach trudnych zagadnień świata nauki, Biblii i wiary, popularyzację wiedzy oraz życzliwość wobec ludzi.

Czytaj dalej...

FENIKS 2012 dla Encyklopedii Filozofii Polskiej

Encyklopedia Filozofii Polskiej28 marca 2012 r. Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2012 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu Nagrodę Specjalną FENIKS 2012 za edycję pierwszej w dziejach polskiej kultury dwutomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej.
Więcej »


Międzynarodowy sukces Muzykologii na Słowacji

ELIZA KIEREPKA studentka III roku studiów I stopnia zdobyła II MIEJSCE w kat. śpiew solowy, zaś ANDRZEJ KOZDROWIECKI student I roku studiów II stopnia zdobył III MIEJSCE w kat. gra na organach na IX Międzynarodowym Konkursie Interpretacyjnym „Studencka Działalność Artystyczna” (Študentská umelecká činnosť - ŠUČ), który odbył się w dniach 17-18 kwietnia 2012 r.

Czytaj dalej...

Sukces na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym we Wrocławiu

Eliza Kierepka, studentka III roku studiów I stopnia Muzykologii, zdobyła II miejsce na XII Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu, który odbył się w dniach 13-15 kwietnia 2012 r. Anna Zagdańska, studentka II roku studiów II stopnia Muzykologii, zdobyła IV miejsce.