Sukces studenta Muzykologii KUL

W ramach XIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Kameralnych w Jaworze zespół, w którego składzie wystąpił KAMIL TURCZYN - fortepian, student II roku studiów II stopnia Muzykologii KUL, II w kl. fortepianu dr hab. Agnieszki Schulz-Brzyskiej oraz I roku studiów II stopnia Akademii Muzycznej w Poznaniu w kl. fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego, zdobył wyróżnienie w kategorii Akademie Muzyczne.

Czytaj dalej...

Prof. Sławomir Partycki – doktorem honoris causa Uniwersytetu w Daugavpils

4 listopada na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa) odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Sławomirowi Partyckiemu, kierownikowi Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czytaj dalej...

Prof. Francuz wykładowcą roku 2011

Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich podczas Gali Nagród Środowiska Studenckiego przyznał statuetki PROstudet - nagrody, które od siedmiu lat przyznawane są osobom, instytucjom, mediom i firmom wyróżnionym przez środowisko studenckie w minionym roku.
W kategorii Wykładowca Roku wygrał prof. Piotr Francuz z Instytutu Psychologii, który realizuje swoją misję dydaktyczną z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem dla dobra swoich studentów.
Więcej »


Nagroda dla absolwentki WPPKiA KUL

Kamila Gierwatowska, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zajęła III miejsce w I edycji konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony konsumentów.
Więcej


Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

W ramach programu „Translacje” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Pan dr Maciej Münnich z Katedry Historii Starożytnej Instytutu Historii KUL otrzymał grant na tłumaczenie pracy pt. Reszef - bóg starożytnego Orientu. W tym roku jest to w Polsce piąty grant z tego programu przyznany przez FNP.


Nagroda specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydawnictwa KUL

Podroze.Monteskiusza.okladka.jpg.jpg
Podczas XV Poznańskich Dni Książki Naukowej (12-14 X 2011) Wydawnictwo KUL zostało laureatem Nagrody specjalnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna autorstwa prof. Pawła Matyaszewskiego.

Więcej »


Rektor KUL doktorem doktora honris causa Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku

6 października 2011 r. na Wołyńskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr hab. Stanisławowi Wilkowi, Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Uniwersytet w Łucku po raz pierwszy tą najwyższą akademicką godnością wyróżnił księdza rzymskokatolickiego.
Laudację wygłosił dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL, nauczyciel akademicki obu środowisk naukowych, a aktu wręczenia dyplomu dokonał prof. dr hab. Ihor Kocan, Rektor Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu.


Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Anna Haładyj z Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji, dr Sowa Magdalena z Wydziału Nauk Humanistycznych oraz dr Trypuz Robert i mgr Hrycyna Orest z Wydziału Filozofii otrzymali przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 miesięczne stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej »


Dr Barbara Niebelska-Rajca laureatką Nagrody Premiera

Wśród laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów w roku 2011 znalazła się Pani Dr Barbara Niebelska-Rajca, asystentka Katedry Literatury Staropolskiej KUL. Nagrodzona została rozprawa doktorska pod tytułem Kategorie enargei i energei w refleksji teoretycznej i literaturze polskiego baroku napisana pod kierunkiem prof. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee. Praca wkrótce ukaże się drukiem w prestiżowej serii PAN "Studia staropolskie".

Czytaj dalej...

Uhonorowanie Siostry Profesor Zdybickiej

W ramach okolicznościowego sympozjum poświęconego Osobie i dziełu Błogosławionego Jana Pawła II, które zorganizowały w dniach 14-15 maja 2011 r. Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne w Paryżu im. Jana Pawła II, Instytut Filozofii Klasycznej, Polska Misja Katolicka we Francji oraz Katedra Filozofii Boga KUL, uhonorowana została Siostra Profesor Z. J. Zdybicka.

Czytaj dalej...