Publiczne Przedszkole nr 7 w Głogowie

28 października dowiedzieliśmy grupę 5-cio i 6-cio Latków z przedszkola nr 7 w Głogowie.


Dzieci z tego przedszkola poznały Lucjusza i jego historię.


Uczestnicy bardzo chętnie opowiadali o tym w jaki sposób oszczędzają wodę, gdzie się z nią stykają a także jakie znają zwierzątka wodne.


Z dużym entuzjazmem dzieci przebadały wodę i  na podstawie powstałych kolorów dowiedziały się czy nie jest zanieczyszczona. Wszystkie dzieci postanowiły przyłączyć się do drużyny Lucjusza, by chronić polskie zbiorniki wodne i dbać o czystość wody w naszym kraju.

2014-12-22

Przyjaciele Wody w Głogowie!

28 października 2014 roku w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka II Edycja w Przedszkolu nr 5 w Głogowie odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziły Angelika Żurawska i Justyna Burek. Przeprowadzone warsztaty miały na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody i poznania różnych jej właściwości oraz rozbudzenie w dzieciach potrzeby oszczędzania wody.  Zajęcia zaczynały się wprowadzeniem, w którym wyjaśniono zagadnienia związane z danym tematem. Warsztaty przybrały formę dyskusji i. Uczestnicy warsztatów brali aktywny udział, szukając odpowiedzi na pytania oraz zadając inne, w celu uzyskania satysfakcjonujących wyjaśnień. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób sprawdza się stan wód, poznali kryteria oceny wody oraz klasy czystości wody. Zrozumieli również to, jak ważne jest śledzenie zmian zachodzących w środowisku wodnym. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w zajęciach. Na zadawane pytanie odpowiadały bardzo świadomie, co świadczyło o tym, że dzieci spotkały się już z takimi zagadnieniami. W części praktycznej warsztatów dzieci z pomocą prowadzących mogły same zbadać wodę pobraną z rzeki i wodociągu za pomocą zestawu z odczynnikami. Na podstawie koloru wody uczestnicy stwierdzali czy woda jest zanieczyszczona. Na pożegnanie prowadzące przeprowadziły Ślubowanie dzieci na „Przyjaciela wody” oraz zapoznały uczestników z jego obowiązkami i zasadami, jakich „Przyjaciel wody” musi przestrzegać.

2014-12-22

Badanie wody we Wrocławiu!

27 października grupa 5-cio i 6-cio latków z Przedszkola nr 140 we Wrocławiu wzięła udział w Edukacyjnych Warsztatach „o wodzie”.

Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania dzieci z tematyką wody. Wyjaśniliśmy czym jest woda, jakie znaczenie ma dla człowieka oraz czemu powinniśmy ją oszczędzać. Następnie przeszliśmy do zabawy w naśladowanie odgłosów wody. Kolejną częścią warsztatów było badanie wody. Posłużył nam do tego zestaw do badania wody.

 

Jak zawsze ta część wzbudziła największy entuzjazm wśród uczestników. Za zakończenie dzieci złożyły ślubowanie na Przyjaciela Wody i obiecały, że od dziś będą dbały o to by nie marnotrawić wody. 

 

2014-12-22

Przedszkole nr 99 we Wrocławiu

Tym razem odwiedziliśmy przedszkole numer 99 we Wrocławiu. Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania z dziećmi oraz przedstawienia historii Lucjusza.

IMG_0847

 

Następnie przeszliśmy do sprawdzenia co się w wodzie rozpuszcza a co nie, a także dyskusji czy w przyrodzie również występują substancje, które mogą się w wodzie rozpuszczać lub nie oraz podaliśmy ich przykłady. Kolejnym zadaniem jakie stanęło przed uczestnikami było zbadanie właściwości chemicznych wody.

Na podstawie otrzymanych kolorków, dzieci mogły dowiedzieć się czy woda, którą analizowaliśmy jest czysta czy też nie. Przedszkolaki podczas warsztatów dowiedziały się jak wielki skarb stanowi woda i że nie można jej zanieczyszczać ani marnotrawić, dlatego też na zakończenie złożyły ślubowanie na Przyjaciela Wody.

2014-12-22

Przedszkolaki ze Spiczyna!

Swoją wiedze o wodzie mogły tym razem sprawdzić i poszerzyć dzieci z Gminnego Przedszkola w Spiczynie. W zajęciach, które odbyły się 23 października 2014 roku wzięło udział 25 dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
Po krótkim przedstawieniu się i wprowadzeniu, podczas którego przedstawiony został projekt, dzieci musiały odgadnąć zagadkę, której hasło było tematem przewodnim naszych zajęć. Nie sprawiło im to większych trudności i już po chwili wszyscy uczestnicy wiedzieli, że będziemy rozmawiać o wodzie. Na początku dzieci odpowiadały na kilka bardzo prostych pytań:  co to jest woda? Gdzie możemy ja spotkać? Do czego może być wykorzystywana w życiu codziennym? Na zadawane pytania dzieci odpowiadały bardzo chętnie, a ich niektóre odpowiedzi świadczyły z znaczącej wiedzy na zadany temat. Dzieci bardzo chętnie brały udział w grach i zabawach prowadzonych przez nas. Na koniec złożyły ślubowanie przyjaciela wody i obiecały dbać o jej czystość. 
2014-12-22

Warsztaty Edukacyjne w Radzyniu Podlaskim!

27 października 2014 roku w Szkole Podstawowej w Radzyniu Podlaskim w ramach projektu Kajakowy Patrol św. Franciszka odbyły się „Warsztaty o wodzie”. Zajęcia przeprowadziła Weronika Głąb z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji uczniów do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Dzieci bardzo chętnie brały udział w grach i zabawach przeprowadzonych. Dowiedziały się dlaczego tak ważna jest ochrona wody. Na koniec Wszsytkie dzieci złożyły ślubowanie przyjeciala wody i obiecaly dbać o środwisko wodne. 

2014-12-22

Z wizytą w Warszawie…

Lucjusz 24 października wraz ze swoimi „współpracownikami” odwiedzili „najstarszą” grupę Warszawskiego przedszkola „Baby City”. Uczestnicy „wodnych” warsztatów mogli wykazać się wiedzą na temat wody. Podczas zabaw dydaktycznych dowiedzieli się o zagrożeniach jakie niesie niewłaściwa gospodarka zasobami wodnymi czy też do czego woda jest niezbędna na ziemi. Przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą z tej tematyki. Grupa dzieci była nadzwyczaj aktywna, z chęcią udzielali odpowiedzi na pytania prowadzących. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali pamiątkowe naklejki oraz inne upominki.

 

 

2014-12-22

Ślubowanie „Przyjaciela Wody” w Warszawie

Kolejne warsztaty „o wodzie” odbyły się 20 października w Przedszkolu nr 286 w Warszawie! Swoją wiedzę o wodzie mogły poszerzać dzieci z grupy 5-6 latków.

Uczestnicy od samego początku byli bardzo zainteresowani wodną tematyką. W czasie prowadzonych zajęć dzieci mogły samodzielnie wykonać doświadczenia sprawdzające czystość wody, a także wykazać się talentem plastycznym kolorując Lucjusza – bohatera warsztatów.

Na zakończenie wszystkie dzieci złożyły ślubowanie Przyjaciela Wody, poznając przy tym jego prawa i obowiązki!

2014-12-22

Czyścimy mazurskie szlaki!

Kolejne Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej odbyły się tym razem na rzece Dajna.
Trzydniowy spływ mazurską rzeką stanowił okazje do podziwiania i zapoznania się z występującą na tym terenie fauna i florą, ale również idealny moment do posprzątania cieku z zalegających odpadów
Po przepłynięciu odcinka kilkunastu kilometrów już mogliśmy się przekonać, że akwen Dajny jest bardzo zanieczyszczony. Już od samego początku udało Nam się wyłowić niesamowite ilości butelek, puszek oraz wszelkiego innego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie zbrakło również ciekawszych okazów takich jak opony od ciągnika, znaki drogowe, wiadra czy miski.
Szlak rz. Dajna to system rynnowych jezior połączonych ciekiem wodnym tworzących Rynnę Mrągowską. Rzeka płynie przez Pojezierze Mrągowskie będące częścią Pojezierza Mazurskiego oraz Nizinę Sępopolską będącą częścią Niziny Staropruskiej.
Krajobraz rzeki jest mocno zróżnicowany, na wielu odcinkach rzeka wcina się w leśne wąwozy, jej dno jest płytkie i kamieniste a na innych odcinkach leniwie, wije się zabagnioną doliną robiąc wrażenie bagien i mokradeł Luizjany.
2014-12-22

Wodne Warsztaty na historycznej rzece

Kolejnym akwenem wodnym, na którym odbywały się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej była rzeka Bzura.
Bzura to lewy dopływ Wisły. Źródła swoje ma na Wzniesieniach Łódzkich, płynie przez Nizinę Środkowomazowiecką i Kotlinę Warszawską. Uchodzi do Wisły naprzeciw Wyszogrodu.
Trzydniowy spływ Bzurą stanowił okazje do podziwiania i zapoznania się z występującą na tym terenie fauna i florą. Uczestnicy w formie zajęć teoretycznych i praktycznych poszerzali swoja wiedzę na temat biomonitoringu, ochrony przyrody w Poslce, gospodarki odpadowej w rzekach oraz uczyli się określać parametry fizykochemiczne wody. Podstawowym zadaniem grupy było także wyławianie odpadów z rzeki.
Po przepłynięciu odcinka kilkunastu kilometrów już mogliśmy się przekonać, że akwen Bzury jest bardzo zanieczyszczony. Już od samego początku udało Nam się wyłowić niesamowite ilości butelek, puszek oraz wszelkiego innego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie zbrakło również ciekawszych okazów takich jak opony od ciągnika, znaki drogowe, wiadra czy miski.
Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Bzurze były niezwykle udane i ciekawe. Pogoda dopisywała nam przez cały czas, a grupa uczestników była bardzo zainteresowana i z dużą uwagą uczestniczyła w zajęciach, zadając wiele pytań.
Co ciekawe?
W wojnie obronnej w 1939 rozegrała się w rejonie Łęczycy, Kutna, Łowicza, Sochaczewa bitwa, znana jako bitwa nad Bzurą. Stoczyła ją Armia Poznań i część Armii Pomorze w dniach 9-20 września z wojskami 8 oraz częściami sił 10 i 4 Armii Niemieckiej. Całością sił polskich dowodził generał T. Kutrzeba. Wobec zagrożenia skrzydeł polskiej obrony generał T. Kutrzeba zdecydował się na zwrot zaczepny w kierunku południowym i uderzył na skrzydło nacierających na Warszawę wojsk niemieckich. Po początkowych sukcesach wojsko polskie zmuszone zostało do odwrotu, otoczone i zdziesiątkowane przez przeważające siły niemieckie. Tylko nielicznym grupom żołnierzy udało się dotrzeć do Warszawy.
 
Źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/48913,,,,bzura,haslo.html
2014-12-22