„Kajakiem po wodzie, plaży…galerii i na stopa”

Ponad 11 TON śmieci zebranych w ciągu roku. Nie bywały wynik osiągnięty przez Kajakowy Patrol Św. Franciszka II – drugą z kolei edycję edukacyjnego projektu ekologicznego dotyczącego ochrony wód w Polsce skierowanego do młodzieży szkolnej, studentów, młodych ludzi spędzających czas wolny nad wodą, ludności mieszkającej w pobliżu rzek, jezior, zbiorników wodnych oraz turystów i wędkarzy. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
 
Działając w ramach II edycji ekipa Kajakowego Patrolu dotarła do większości zakątków w całej Polsce. Przeprowadziła najróżniejsze akcje oraz przepłynęła po kilkudziesięciu najciekawszych rzekach Polski. Dzięki głównym działaniom zostało odwiedzonych 70 placówek oświatowych, ponad 70 miast i miejscowości oraz wysprzątano około 60 akwenów wodnych.
Wszystkie akcje pozwoliły na dotarcie do DZIESIĄTEK TYSIĘCY LUDZI, uświadamiając o ciągle aktualnym problemie zanieczyszczenia wód w Polsce.
 
Działania w ramach Projektu
Wszystkie działania podejmowane w ramach Projektu mają na celu edukację w zakresie ekologii wód i promocję postaw proekologicznych. Organizatorom zależy na piętnowaniu śmiecenia i budowie indywidualnej odpowiedzialności za stan zanieczyszczenia wód.
 
W ramach Projektu odbywa się kampania edukacyjna „Nie pływam w śmieciach” oraz cykl Wodnych Warsztatów Edukacji Ekologicznej m.in. na dopływach Wisły. Młodzież wyławia odpady, segreguje je zgodnie z zasadami recyklingu i umieszcza w specjalnych pojemnikach.
Odbywają się także warsztaty o wodzie, w których udział bierze młodzież i dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli usytuowanych w pobliżu sprzątanych rzek.
 
Ważną częścią Projektu są również eventy oraz akcje happeningowe, które dzięki swojemu nietypowemu wykonaniu odbiły się głośnym echem w publicznych mediach. Kajakarze na czele z grupa pokazową zaprezentowali się m.in. w Galerii Rzeszów i Copernicus, na Krupówkach oraz „łapiąc stopa” na Trakcie Brzeskim czy na krajowej drodze w Lublinie. Ta sama ekipa kajakarzy dzięki Akcjom Pokazowym sprzątała zbiorniki wodne w miastach takich jak: Augustów, Gdańsk, Gdynia, Puck, Krynica Morska, Władysławowo, Ocypel, Drohiczyn, Warszawa, Kraków, Łeba, Poznań, Olsztyn, Elbląg, Ostróda, Giżycko, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin oraz Mikołajki.
 
Niesamowitym sukcesem okazały się ekologiczne konkursy. Plastyczny „Oszczędzaj Wodę” przyciągnął swoją tematyką, aż blisko 1000 rodzinnych projektów naklejek promujących oszczędzanie wody, zaś „Wodny Teatr”, sprawił, że grupy teatralne z całej Polski stworzyły niesamowite spektakle, poruszające tematy ochrony rzek, jezior oraz innych akwenów wodnych.
 
W ramach działań projektowych wzięliśmy również udział w dwóch edycjach Targów „Wiatr i Woda”, podczas których Nasze stoisko odwiedziło tysiące ludzi m.in. kajakarzy, żeglarzy, ratowników, instruktorów, pływaków oraz wielu innych zainteresowanych tematyką wodną.
Specjalnymi nalepkami z wizerunkiem szczupaka Lucjusza oklejany był sprzęt pływający w całej Polsce. Do tej pory naklejki znalazły się na sprzęcie około 100 wypożyczalni w całej Polsce. Oklejone kajaki pozwalają dotrzeć do osób, które wcześniej nie myślały o ekologii. Zwracają uwagę wypożyczających i każą zastanowić się nad problemem.
 
Projekt Kajakowy Patrol św. Franciszka II obejmuje swoim zasięgiem 16 województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, opolskie, wielkopolskie, warmińsko – mazurskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie. Zakończy się w maju 2015 roku. Do tego czasu planujemy jeszcze szereg akcji pokazowych, happeningowych, Wodnych Warsztatów Edukacji Ekologicznej, Lokalnych Akcji Sprzątania Rzek, Warsztatów Edukacyjnych w Szkołach i Przedszkolach, Wodnych Teatralnych Tourne oraz Wystaw Rzek Polski.
 
***
 
Jednym z ostatnich wydarzeń Kajakowego Patrolu była Plenerowa Konferencja Prasowa w Okunince pt. „Kajakiem po wodzie, plaży…galerii i na stopa”, podczas której odbylo się podsumowanie dotychczasowych działań projektu oraz zaprezentowanie efektów jakie przyniosła ponad roczna praca II edycji. Podczas Konferencji prelekcji udzielił Andrzej Klaudel – Prezes Rejonowego WOPR w Chełmie, Joanna Igras reprezentująca Koło Naukowe Studentów Ochrony Środowiska KUL oraz Rafał Siwek – Koordynator Projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II. Dziękujemy wszystkim przybyłym na to wydarzenie, a zwłaszcza Radiu eR oraz TVP Lublin za pomoc w promocji projektu i wsparcie medialne podczas Konferencji Prasowej.
2014-12-22

WDA-jmy się w czystość

W dniach 28-30 lipca 2014 roku na rzece Wda w ramach Kajakowego Patrolu Św. Franciszka II odbyły się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Trzy dniowy spływ umożliwił uczestnikom zmierzenie się z zadaniem jakim było oczyszczenie Wdy ze śmieci. Rzeka, zwana inaczej Czarną Wodą zauroczyła wszystkich swoją zmiennością, nurty miejscami niezwykle ospałe i łatwe do pokonania, na kolejnych odcinkach zmieniały się w dosyć szybkie i rwące. Na postojach i noclegach swoją wiedzą m. in. na temat rzeki, wody czy Ramowej Dyrektywy Wodnej, dzieliła się z uczestnikami Joanna Igras – Trener edukacji ekologicznej. Przeprowadzone warsztaty umożliwiły zapoznanie się z pojęciami takimi jak: hydrologia, biomonitoring, bioindykator czy recykling. Przedstawione pojęcia poszerzyły wiedze uczestników i dały możliwość wielu ciekawych konwersacji. Oprócz poszerzenia wiedzy teoretycznej uczestnicy spływu mieli możliwość wykazania się w warsztatach praktycznych, gdzie mieli możliwość zbadania właściwości fizycznych i chemicznych wody pobranej z rzeki. Rzeka okazała się dla uczestników nie lada wyzwaniem a warsztaty ekologiczne ciekawym doświadczeniem. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje spływu.

2014-12-22

Przygoda nad Notecią

Kolejną rzeką, którą sprzątali uczestnicy Wodnych Warsztatów Edukacji Ekologicznej była Noteć. Gościliśmy w Wielkopolsce, w miejscach skąd zaczęła się polska historia, w dniach 21-23.07.2014. Poza piękną pogodą, licznymi przygodami i dobrymi humorami, które nam towarzyszyły staraliśmy się pogłębiać wiedzę młodych ludzi o gospodarce wodnej i odpadowej, biomonitoringu i innych zagadnieniach związanych z wodą. Udało nam się zbadać wodę z Noteci oraz dokonać oceny jej czystości, a wszystko to w ciągu 3 dni między pływaniem kajakami i obcowaniem z przyrodą.

2014-12-22

Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na Kanale Augustowskim

Kanał Augustowski to kolejny zbiornik wodny, który był sprzątany w ramach projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II. Wodne warsztaty odbyły się tam w dniach 8-10 lipca i był to wyjątkowy czas - przyrodniczo piękne miejsce, słoneczna pogoda, a dodatkowo liczne śluzy i mało pływających w wodzie odpadów. Uczestnicy nie mogli narzekać na brak atrakcji przyrodniczych, gdyż udało nam się spotkać kilka gatunków ptaków wodnych (np. czaplę siwą, perkoza dwuczubatego czy żurawia) oraz liczne rzadkie rośliny. Podczas samych zajęć edukacyjnych uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o ochronie wód, gospodarce wodnej i odpadowej oraz o biomonitoringu. Zbadaliśmy parametry chemiczne wody z Kanału Augustowskiego i oznaczaliśmy gatunki makrobezkręgowców.

2014-12-22

Narewka posprzątana!

Piękna rzeka płynąca prawie w całości po terenie Puszczy Białowieskiej – Narewka meandrująca m.in. w okolicach miasta Białowieża, które słynie z ogromnej liczby turystów oraz niesamowitych okazów przyrodniczych.
Dokładnie 5 lipca wyruszyła na Lokalna Akcję Sprzątania grupa z Nurca Stacji na czele z s. Katarzyną ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek N.M.P. z Gandino. Świetna pogoda oraz pozytywne nastawienie wolontariuszy sprzątających sprawiło niesamowitą radość z pełnienia roli „pogromców nieczystości”. Wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy oraz pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez ich pomocy nie istniałby projekt Kajakowy Patrol Św. Franciszka II oraz kampania społeczna „Nie Pływam W Śmieciach”. Dziękujemy
2014-12-22

Ratując Szkło od szkła

 

W dniach 3-5 lipca 2014 roku na rzece Szkło w ramach Kajakowego Patrolu Św. Franciszka II odbyły się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Podczas 3 dniowego spływu głównym zadaniem uczestników było wyławianie śmieci z rzeki. Rzeka uwiodła nas malowniczym krajobrazem i swoją nieregularnością, jednak okazała się rzeką bardzo wymagającą z uwagi na licznie spotykane przeszkody, które czasem uniemożliwiały jest łatwe przepłynięcie. Dzięki Trenerowi Edukacji Ekologicznej uczestnicy spływu na postojach i bazach noclegowych mieli możliwość zapoznania się m.in. z Ramową Dyrektywą Wodną, formami ochrony przyrody i wód. Przestały być dla nich obce pojęcia takie jak: biomonitoring, bioindykator, hydrologia czy świadomy konsument. Warsztaty umożliwiły oprócz poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej również na sprawdzenie się w  części praktycznej jaką było badanie wody oraz oznaczanie organizmów w pobranej z dna rzeki próbce. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w wszelkie zajęcia i nie stronili od ciekawych pytań. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje spływu.

 

2014-12-22

3 rzeki w 3 dni!

Grupa z Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej wybrała się w dniach 30 czerwca – 2 lipca na spływ kajakowy w ramach Wodnych Warsztatów Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić 3 rzeki: Jegrznię wyróżniającą się bardzo specyficzna fauną i florą, Ełk – równie atrakcyjna płynącą na skraju Puszczy Boreckiej oraz Biebrzą – znajdującą się na terenie pięknego Biebrzańskiego Parku Narodowego.
WWEE nie było tylko warsztatami na wodzie. Podczas postojów oraz na bazach noclegowych tajniki fauny i flory akwenów rzecznych przybliżała im Maria Kudelska. Informacje jakie przedstawiono podczas warsztatów to m.in. Ramowa Dyrektywa Wodna, czyli akt prawny polityki wodnej UE oraz Ochrona Wód w Polsce. Dzięki 3 dniowym Wodnym Warsztatom nie były już obce uczestnikom spływu pojęcia takie jak biomonitoring, bioindykator i hydrologia.
2014-12-22

Wodne Warsztaty na rzece Sapina

27 czerwca rozpoczęliśmy w Kruklinie 3 dniowe Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Spływ kajakowy miał formę sprzątania rzeki. Uczestnicy przy pomocy rękawiczek i worków wyławiali najróżniejsze śmieci, które płynąc z prądem zatrzymały się na brzegach. Sapina, na której zostały przeprowadzone warsztaty to rzeka w województwie warmińsko-mazurskim. Ma długość 36,5 km, szerokość do 20 m, głębokość do 1 m. Rzeka ma swój początek w okolicach wsi Spytkowo i łączy następujące jeziora: Jezioro Kruklin, Jez. Gołdopiwo, Jez. Wilkus (z jego odnogą Jeziorem Brzoś), Jez. Pozezdrze, Jez. Stręgiel i wpada do Jez. Święcajty. Jest to bardzo malownicza i atrakcyjna rzeka, jeszcze nie doświadczona przez wielu kajakarzy. Dziękujemy całej grupie z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej za uczestnictwo w Wodnych Warsztatach. Doceniamy Wasz trud i wysiłek jak włożyliście w czyszczenie rzeki Sapiny.

2014-12-22

Wodne Warsztaty w krainie pstrąga – Biała Przemsza

Biała Przemsza - jest rzeką płynąca przez województwa małopolskie i śląskie, o długości 63,9 km i powierzchni zlewni wynoszącej 876,6 km2. Rzeka tworzy odnogi, liczne meandry, moczary. Zaczyna swój bieg w centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej na Wyżynie Olkuskiej od źródeł wypływających z torfowiska na wysokości 376 m n.p.m., na południowy zachód od Wolbromia.
Najważniejszą rybą zasiedlającą rzeki i potoki zlewni Białej Przemszy jest bez wątpienia pstrąg potokowy. Ryba ta występuje prawie na całej długości rzeki Białej Przemszy oraz w większości jej dopływów, a przede wszystkim w Sztole, Kanale Szczakowskim, Centurii i Tarnówce.
Grupa z Korytnicy 20 czerwca rozpoczęła Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej na rzece pstrąga potokowego – Białej Przemszy. Start spływu wyznaczyliśmy w miejscowości Sławków. Szybki nurt rzeki sprawił, że uczestnicy warsztatów mieli niesamowite przygody na rzece. Zbieranie śmieci nie było łatwe, ale opiewało w wiele radości i zabawy.
Dowodem na niesamowite efekty 3 dniowego spływu jest na pewno wyłowiona lodówka
2014-12-22

Tanew pod lupą!

Tanew – jedna z najpiękniejszych rzek Polski, dorzecze Wisły płynące po południowym Roztoczu. Właśnie tak w dniach 16 – 18 czerwca wyruszyliśmy z grupą z Sokołowa Podlaskiego na kajakowe sprzątanie. Joanna Igras z Koła Naukowego Studentów Ochrony Środowiska przybliżyła nam wiedzy na temat Ochrony Wód w Polsce oraz Puszczy Solskiej przez która mieliśmy okazję przepływać. Kilkanaście worków śmieci oraz wiele wspomnień było efektem 3 dniowego spływania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję sprzątającą. Dzięki Wam Tanew jest o wiele czystsza!

 

2014-12-22