Aktualności

Informacja o możliwości korekty rozliczenia podatkowego

    W związku z otrzymaną przez KUL interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dającą możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do wszystkich składników wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich , z wyjątkiem wynagrodzenia za okres urlopu dla poratowania zdrowia, od sierpnia 2020r. uwzględniono skutki powyższej interpretacji w wypłacie wynagrodzeń.

 

    W związku z tym oprócz deklaracji podatkowych PIT-11 za rok 2020 dla nauczycieli akademickich KUL zostały przygotowane również symulacje kosztów z tytułu praw autorskich za rok 2020.

 

     Korzystając z danych zawartych w powyższych symulacjach nauczyciele akademiccy KUL mogli rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2020 w korzystniejszy sposób, uzyskując zwrot podatku nadpłaconego w miesiącach od stycznia do lipca 2020 roku.

 

      Jeśli ktoś nie skorzystał z tej możliwości i rozliczył się za 2020 rok według danych z deklaracji PIT-11 może złożyć korektę rocznego rozliczenia podatkowego przy zastosowaniu wartości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu zawartych w symulacji. Korektę można składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

W załaczeniu:

 

Interpretacja_indywidualna Krajowej Izby Skarbowej dla KUL

 

Dziennik_Ustaw - interpretacja ogólna Ministra Finansów

 

2021-05-21

Pismo w sprawie obnizonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych

Informujemy, że OZ NSZZ "Solidarność" KUL wystosowała do władz Uczelni pismo w sprawie obniżonych wynagrodzeń dla pracowników naukowych w okresie urlopu.

 

Przekazujemy do Państwa wiadomości:

 

1. Pismo OZ NSZZ "Solidarność" 

 

 

2. Odpowiedź dr. Piotra Boliboka, Pełnomocnika d/s finansów 

 

 

2020-07-13

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

DEKLARACJA_czlonkowska

 

2017-11-29

Stanowisko OZ NSZZ „Solidarność” KUL wobec wprowadzonej procedury „Karty realizacji przedmiotu w formie zdalnej”.

Poniższe pismo zostało przekazane władzom Uczelni

 

W związku z wprowadzeniem ograniczeń epidemiologicznych na terenie Polski dla działalności dydaktycznej w uczelniach wyższych, nauczyciele akademiccy realizują swoje obowiązki korzystając z dostępnych środków zdalnego nauczania. Dotyczy to również KUL-u, którego Władze i podległe im służby intensywnie przekierowują realizację tych procesów głównie na formy elektroniczne, zastępując klasyczne dotąd formy zajęć bazujące na bezpośrednim kontakcie studentów i ich nauczycieli (istota universitas).[1]

 

2020-03-25 Czytaj dalej...

Regulamin wynagradzania

Szanowni Państw

Wszyscy członkowie OZ NSZZ Solidarność KUL otrzymali projekt regulaminu wynagradzania. który został opracowany przez zespół powołany zarządzeniem Rektora z dnia 17.12.2019r. Wszystkich członków Solidarności, prosimy o PISEMNE zgłaszanie uwag, komentarzy, propozycji zmian do dnia 4-go marca 2020.
W załącznikach jest pismo "Solidarności" i odpowiedź między innymi dotyczącą kalkulacji wynagrodzeń wg nowego regulaminu.

2020-02-28 Czytaj dalej...

Elektroniczne legitymacje dla członków „Solidarności”

 

Członkowie „Solidarności” mogą otrzymać legitymacje,  na których są kody identyfikacyjne pozwalające na uwiarygodnienie przynależności do Związku. Legitymacje będą uprawniały do otrzymania różnych zniżek, np. na benzynę na wybranych stacjach lub przy ubezpieczaniu samochodu albo mieszkania. Legitymacje będą też uprawniały do bezpłatnych porad prawnych, a także do rabatów w wybranych placówkach usługowych i handlowych.

  

Aby otrzymać legitymację należy wypełnić wniosek i złożyć w biurze „Solidarności”

p. C-233, tel. 81 445 32 33.  Druki można pobrać także bezpośrednio w biurze.

 

wniosek_o_legitymację

2018-09-13


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona