Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  przystąpił do światowego programu Cisco Networking Academy. 

 

W ramach Lokalnej Akademii Sieciowej Cisco prowadzone są zajęcia z zakresu budowy, oprogramowania i monitoringu sieci komputerowych. Zajęcia odbywają się w laboratoriach wyposażonych w sprzęt Cisco i są prowadzone przez instruktorów wyszkolonych w laboratoriach Cisco Systems.

 

Na kierunku informatyka prowadzony jest nabór na:

 • studia I stopnia
  • stacjonarne (dzienne)
  • INFORMATYKA - grupa w języku angielskim 
 • studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)
  • stacjonarne (dzienne)

 

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania studiów obejmuje 6 semestrów. Po ukończeniu drugiego semestru student dokonuje wyboru jednej ze specjalności pogłębiającej jego wiedzę w określonym kierunku:

 • programowanie i przetwarzanie informacji
 • grafika komputerowa i multimedia
 • administrowanie sieciami komputerowymi

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje wiedzę potrzebną do administrowania systemami informatycznymi, budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi, projektowania w zakresie grafiki komputerowej, baz danych i technologii internetowych. Ponadto zdobywa mocne podstawy teoretyczne pozwalające na kontynuowanie nauki na studiach II-giego stopnia.

STUDIA II STOPNIA

Czas trwania studiów obejmuje 4 semestry. Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł magistra informatyki. Może znaleźć zatrudnienie w instytucjach wykorzystujących systemy informatyczne, w administracji państwowej i samorządowej oraz w zawodzie nauczyciela po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia. Gruntowne podstawy informatyki o charakterze uniwersalnym oraz solidne podstawy teoretyczne w zakresie dziedzin pokrewnych dają również możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

  

 

 

Szczegóły rekrutacji:

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (informatyka)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia (informatyka - grupa w języku angielskim)

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia (informatyka)

 


REJESTRACJA KANDYDATÓW

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 15:21 - Anna Położyńska