13 stycznia 2015 r. w ramach cyklu wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa wykład nt.  Uczciwa konkurencja dla dobra konsumentów, wygłosił Pan Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  - Kolegium Jana Pawła II, s. C-1031, godz. 10.50.

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Do jego kompetencji należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów, w tym opiniowanie projektów pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych postanowień umownych, prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów.

 

 

Wykład (pdf)

 

Fotogaleria

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 11:42 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak