philosophia_2362

 

 

Czasopismo Philosophia powstało w 1954 roku.

Przedz dłuższy czas ukazywało się pod nazwą Filozofia.

 

Philosophia jest czasopismem studenckim, filozoficznym, naukowym.

Jest wydawane przez Koło Filozoficzne Studentów KUL.

 

Czytaj najnowszy numer Philosophii - 2 (35) 2013 - w wersji elektronicznej!

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, godz. 11:33 - Mateusz Kulczycki