nowoczesna_pasek_400
 
Al. Racławickie 14, 20-950 LUBLIN
Gmach Główny (piętro III - "OLIMP")
p. GG-333, tel. 81 445 43 33
p. GG-334, tel. 81 445 43 34
p. GG-343, tel. 81 445 43 43
paragone [at]kul.pl
 
 
AKTUALNOŚCI
 
 
Obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Polańskiej - 6.07.2021
 
Ewelina Polanska
 
6 lipca o godz. 11.00 w auli C-1031 Collegium Jana Pawła II odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Polańskiej, która napisała przepastną rozprawę - ponad 1000 stron łącznie z katalogiem! - pt. Ginący drewniany Zamość. Drewniana zabudowa Nowego Miasta w perspektywie historii przedmieść i w ujęciu ikonograficznym, pod kierunkiem prof. Lechosława Lameńskiego. Recenzenci rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Hubert Łaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Pani Ewelina, absolwentka MISH KUL z trzema magisteriami: z historii sztuki, historii oraz filologii polskiej - zgodnie z zapoczątkowaną przez siebie tradycją dostosowania ubioru do tematu swojej pracy, tym razem na obronie wystąpiła w ludowym stroju zamojskim. 
 
Pani Doktor gratulujemy brawurowej obrony i życzymy dalszych sukcesów!
 
Więcej [+]
 
 
 
 
 
 
 
 
Wręczenie Księgi jubileuszowej
Panu Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu - 30.03.2021 
 
 
1612369736696
 
30 marca 2021 roku o godz. 13.00 w Sali Senatu KUL odbyło się uroczyste wręczenie Księgi jubileuszowej Panu Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu. Księga pt. Paragone. Pasaże sztuki, pod redakcją dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur i dr Anny Dzierżyc-Horniak z Katedry Badań nad Sztuką od Starożytności do Współczesności KUL oraz dr hab. Magdaleny Howorus-Czajki, prof. UG, z Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2020), została przygotowana z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.
Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny uroczystość została zorganizowana w trybie hybrydowym: stacjonarnie oraz z udziałem gości poprzez platformę Zoom. Uroczystość była również transmitowana poprzez You Tube.
W Sali Senatu KUL wśród zaproszonych gości był obecny Pan dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, Prorektor ds. studentów i doktorantów KUL oraz p. dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Podczas uroczystości Pan Profesor odebrał z rąk Pana Prezydenta Medal "Zasłużony dla Miasta Lublin".
Zapraszamy do obejrzenia zapisu uroczystości na platformie You Tube: https://youtu.be/3mpvmCS6HnQ.
Zapraszamy także do obejrzenia wywiadu, przeprowadzonego z Panem Profesorem Lameńskim przez redaktor Grażynę Stankiewicz we wrześniu 2020 roku, którego zapis został dołączony do Księgi na płycie DVD: https://youtu.be/ja55SBo67Cc.
 
Paragone. Pasaże sztuki. Studia ofiarowane Profesorowi Lechosławowi Lameńskiemu można zamówić tu: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=4008
 

00_foto_do-ksiegi-mn
     Fot. Andrzej Rożek
 
 
 
 

Zmarł Profesor Wiesław Juszczak (1932-2021)

 

18 lutego 2021 r. zmarł Profesor Wiesław Juszczak, jeden z najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Związany był z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z książek, które napisał uczyły się i nadal uczą pokolenia polskich humanistów.

Autor wybitnych prac dotyczących malarstwa polskiego modernizmu, europejskiej sztuki XVIII i XIX wieku (od Blake'a do postimpresjonistów), teorii i filozofii sztuki, historii filmu, zajmował się również tłumaczeniem angielskojęzycznych tekstów naukowych (H. Honour, L. Nochlin) i literatury pięknej (W. Blake, T.S. Eliot, V. Woolf). Ponad "okresy prozy" przedkładał "epoki sztuki". Upominał się o prawa poezji. Był tyleż historykiem sztuki, co historykiem duchowości, która w sztuce się zawiera. "Niepodobny do nikogo i niezgodny z codziennością. Wytworny i oryginalny we wszystkim co robił, co myślał i jak myślał. Mądry i dobry" – można przeczytać na Fb Instytutu Sztuki PAN, gdzie pracował przez sześćdziesiąt lat.

 

 

 

Projekt "Zwycięzcy 1920 roku – plener plastyczny"

 

W środę 23 września 2020 r. na dziedzińcu głównego gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zrealizowana została inicjatywa grantowa w ramach projektu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja „Wiktoria 1920 - konkurs inicjatyw mieszkańców Lublina”, pt. „Zwycięzcy 1920 roku - plener plastyczny”, z udziałem rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39” oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej K.u.K. Sturmtruppen, prezentujących sylwetki żołnierzy walczących w Bitwie Warszawskiej stron. Kierownik projektu: dr Elżbieta Błotnicka-Mazur.

 

Uczestnicy pleneru – uczniowie z klasy II B z Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, wysłuchali prelekcji historycznej, omawiającej okoliczności i rangę Bitwy Warszawskiej, przygotowanej przez dra Andrzeja Gładysza z naszego Instytutu, a następnie pod opieką merytoryczną nauczycieli przedmiotów artystycznych z ZSP, p. Anny Chmielnik i p. Andrzeja Mazusia – wykonali prace rysunkowe w wybranej w technice, przedstawiające studia postaci rekonstruktorów.

 

Nagrodzono trzy wyróżnione przez jury prace:

I miejsce – Malwina Głowacka
II miejsce – Małgorzata Jaskólska
III miejsce  – Amelia Kotynia

 

Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom z ZSP dziękujemy za udział w projekcie, a wszystkim wyróżnionym uczennicom gratulujemy!

 

 
Więcej [+]
 

POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2021, godz. 11:07 - Elżbieta Błotnicka-Mazur