Jakie jest pochodzenie słowo bawarka (nazwa herbaty z mlekiem)? Jeden ze znajomych twierdzi, że od warzenia. Czy słusznie?

 

W poszukiwaniu rodowodów słów często - obok wyjaśnień naukowych - pojawiają się psuedoetymologie. Zalicza się je do tzw. etymologii ludowej, ponieważ zazwyczaj opierają sie na przekazywanych z pokolenia na pokolenie legendach czy podaniach.  Przykładowo nazwa Częstochowa - w istocie nazwa dzierżawcza pochodząca od imienia Częstoch, czyli 'wieś Częstocha' - bywa naiwnie tłumczona tym, że przy zbliżaniu się do tego miasta 'często chowa się' ono za wzniesieniami terenu. Powstanie Warszawy, według legendy, wiąże się ze znalezieniem przez Kazimierza Sprawiedliwego w lepiance bliźniąt o imionach War(s) i Sawa. W rzeczywistości  nazwa ta wywodzi się od imienia Warsz (zdrobnienie do Warcisław), rozszerzonego przyroskiem dzierżawczym -ewa, z którego później powstało - awa.

Jak jest w przypadku bawarki? Otóż źródła naukowe wskazują na jej pochodzenie odmiejscowe. Władysław Kopaliński w Słowniku eponimów czyli wyrazów odmiennych podaje, że wyraz bawarka, nazywający napój z wrzątku (albo lekkiej herbaty) i mleka, pochodzi od Bawarii (nm. Bayern), kraju związkowego w południowych Niemczech.

Natomiast w obiegu potocznym spotkać można jeszcze dwie inne interpretacje. Jedna z wersji  - bardziej rozpowszechniona - podaje, iż synonimicznym określeniem dla bawarki jest ukropek (gorący napój, wrzątek) i na tej podstawie wywodzi etymologię od słów war, warzyć. Według drugiej wersji bawarka to określenie utworzone od znanego tylko w niektórych rejonach Polski słowa rozbawiać (pomieszać, rozcieńczyć) coś innym płynem, np. rozbawiać zupę śmietaną.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2010, godz. 18:47 - Anna Majewska-Wójcik