Akty prawne obowiązujące na egzaminie z przedmiotu "Negocjacje i mediacje w prawie polskim" (10 luty 2023 r.):

1) Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (t.jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1375 z późn. zm.).

5) Rozporządzenie MS z dnia 7.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).

6) Rozporządzenie MS z dnia 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921).

 

Wyniki z egzaminu zerowego z przedmiotu "Negocjacje i mediacje w prawie polskim":

Punktacja:

18-20 - 5,0
17 - 4,5
15-16 - 4,0
14 - 3,5
11-13 - 3,0

 

Nr indeksu

Punkty uzyskane z testu

Punkty uzyskane z kazusu

Punkty łącznie

150419

11

5

16

148300

8

5

13

148296

11

5

16

148295

13

5

18

148290

8

4

12

148289

9

5

14

148288

13

4

17

148286

13

5

18

148285

12

5

17

148283

13

5

18

148281

14

5

19

148279

8

4

12

148278

13

5

18

148276

12

5

17

148275

10

5

15

148272

14

4

18

148271

13

5

18

148270

10

3

13

148269

13

5

18

148268

15

5

20

148264

10

5

15

148263

14

4

18

148261

12

5

17

148259

8

5

13

148256

10

4

14

148253

13

4

17

148252

14

5

19

148251

11

5

16

148250

11

5

16

148248

13

4

17

148247

12

5

17

148246

9

5

14

148243

13

5

18

148239

12

5

17

148238

11

5

16

148237

13

5

18

148236

13

4

17

148234

11

5

16

148231

13

4

17

148230

10

5

15

148228

10

5

15

148227

9

5

14

148225

11

5

16

148224

8

5

13

148222

12

5

17

148221

11

5

16

148220

11

5

16

148219

13

5

18

148215

13

5

18

148213

11

5

16

148212

12

5

17

148210

13

5

18

148207

15

5

20

148206

12

5

17

148202

14

5

19

148201

12

5

17

148200

13

5

18

148193

12

5

17

148191

11

5

16

148190

13

5

18

148189

13

5

18

148188

11

5

16

148187

13

5

18

148185

14

5

19

148184

14

5

19

148183

13

5

18

148181

12

5

17

148179

10

5

15

148177

12

3

15

148176

13

5

18

148175

13

4

17

148174

12

5

17

148165

13

4

17

148164

13

5

18

148162

12

5

17

148158

12

5

17

148156

11

5

16

148154

12

5

17

148151

11

5

16

148149

11

5

16

148148

13

5

18

148146

11

5

16

148145

13

5

18

148144

10

5

15

148143

12

3

15

148142

13

5

18

148141

14

4

18

148140

10

5

15

148138

12

5

17

148137

10

5

15

148135

10

5

15

148133

13

4

17

148132

14

3

17

148129

13

5

18

148126

11

5

16

148125

12

5

17

148121

13

5

18

148120

13

5

18

148118

11

5

16

148117

12

5

17

148116

11

5

16

148109

11

4

15

148107

12

5

17

148105

13

4

17

148103

13

5

18

148101

12

5

17

148100

13

5

18

148099

8

5

13

148094

13

5

18

148092

12

5

17

148088

12

5

17

148086

13

5

18

148082

11

5

16

148080

12

5

17

148076

13

5

18

148075

9

5

14

148074

12

5

17

148072

10

5

15

148071

12

5

17

148068

15

5

20

148067

11

4

15

148064

12

5

17

148063

11

5

16

148061

12

5

17

148059

12

5

17

148058

11

5

16

148055

12

5

17

147855

10

5

15

147104

13

5

18

146005

14

5

19

145927

13

5

18

145691

12

5

17

145669

9

5

14

145599

12

5

17

145581

13

5

18

145573

14

4

18

145569

12

5

17

145561

8

4

12

143388

13

4

17

143349

11

5

16

143221

14

3

17

140529

15

5

20

135937

13

5

18

115034

12

5

17

 

Tezy do egzaminu magisterskiego:

 

Prawo:

 

1.    Mediator w sprawach karnych.

2.    Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

3.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

4.    Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

5.    Mediator w sprawach nieletnich.

6.    Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

7.    Przedmiot mediacji w sprawach nieletnich.

8.    Ugoda mediacyjna w sprawach karnych.

9.    Wpływ pozytywnych wyników mediacji na wyrok karny.

10.  Zasady postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.

11.  Zasady mediacji w sprawach cywilnych.

12.  Koszty mediacji w sprawach cywilnych.

13.  Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

14.  Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

15.  Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

16.  Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

17.  Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych, przez sąd.

18.  Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem.

19.  Mediacja w sporze zbiorowym.

20.  Wynagrodzenie mediatora w rozwiązywaniu sporu zbiorowego.

21.  Zakres przedmiotowy postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

22.  Wszczęcie postępowania mediacyjnego przed sądem administracyjnym.

23.  Mediator w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

24.  Zawarcie porozumienia w postępowaniu mediacyjnym przed sądem administracyjnym.

25.  List intencyjny.

26.  Naruszenie dobrych obyczajów w trakcie negocjacji.

27.  Poufność w negocjacjach.

28.  Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

29.  Pojęcie, fazy, rodzaje i style reagowania w sytuacji konfliktu

30.  Techniki aktywnego słuchania.

 

Prawo w biznesie:

 

1. Pojęcie i podstawowe rodzaje ADR.

2. Pojęcie negocjacji.

3. Rodzaje negocjacji.

4. Negocjacje pozycyjne.

5. Negocjacje problemowe.

6. Etapy negocjacji.

7. Podstawowe techniki negocjacyjne.

8. Techniki aktywnego słuchania.

9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach i mediacji.

10. Pojęcie mediacji.

11. Rodzaje mediacji.

12. Podstawowe zasady mediacji.

13. Etapy mediacji.

14. Zalety i wady mediacji.

15. Rola mediatora w procesie mediacji.

16. Etyka mediatora.

17. Mediator stały/mediator ad hoc.

18. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

19. Przedmiot mediacji w sprawach karnych.

20. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach karnych.

21. Skierowanie sprawy do mediacji w sprawach karnych.

22. Uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

23. Podstawy wszczęcia mediacji w sprawach cywilnych.

24. Umowa o mediację w sprawach cywilnych.

25. Wynagrodzenie mediatora w sprawach cywilnych.

26. Skutki prawne ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych.

27. Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach cywilnych przez sąd.

28. Rokowania i mediacja w sporze zbiorowym.

29. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

30. Zawarcie umowy w trybie negocjacyjnym.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023, godz. 17:09 - Piotr Sławicki