Seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe",

W Ostrogu na Ukrainie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe", Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska", współorganizowane przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (kierownika Katedry Studiów Wschodnich KUL). Seminarium odbyło się w Ostrogu w dniu 4 grudnia 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wziął udział w dyskusji i wygłosił referat pt. „Poland's Transition to Democracy". Seminarium realizowane było w ramach grantu V4EaP Visegrad University Studies grant No. 61610036.

 

 


Nowa publikacja

Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, ISP PAN 2017

 

 


IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt. „IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA”. Konferencja odbędzie się 28 listopada (godz. 14.30-18.10) i 29 listopada (godz. 9.30-15.00) 2017 r. w sali C-618 Collegium Jana Pawła II.

 


Seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy", Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618), od godz. 11.00.

 

 


„Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", Lublin, KUL, 27 października 2017 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-134, I. piętro).

 

 

 


Seminarium międzynarodowe w Kownie współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Countering Information Threats in Central and Eastern Europe”, współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL (współorganizator dr hab. Tomasz Stępniewski), Vytauto Didžiojo Universitetas oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Seminarium odbyło się w Kownie w dniu 8 marca 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „ The Russia-Ukraine hybrid war: determinants, goals and instruments”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: the scale and importance of the issue”.

 

Plakat w załączniku.

 

 

 


Konferencja międzynarodowa w Wilnie współorganizowana przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabaciuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe”, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie w dniu 9 marca 2017 roku. Podczas konferencji dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „The Geopolitical Roots and Security Issues of the Ukrainian Crisis”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: a Threat to European Security?”. Ponadto, dr hab. Tomasz Stępniewski był współorganizatorem tej konferencji.

 

Plakat w załączniku.

 

 

 

 


Wykład otwarty dr. Michała Paszkowskiego (pracownika Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii) pt. Polityka rządu Polski wobec sektora naftowego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na wykład otwarty dr. Michała Paszkowskiego (pracownika Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii) pt. Polityka rządu Polski wobec sektora naftowego w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

 

Wykład odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. (czwartek), godz. 9:10–10:40 oraz 10:50–12:20, sala DMMII-134 (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek II).

 

 

więcej informacji


Nowa tom Rocznika IESW pod współredakcją dra hab. Tomasz Stępniewskiego

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pod redakcją dra Bartosza Jóźwika i dra hab. Tomasza Stępniewskiego: „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 5, pt. „Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej”, Lublin 2016. Zapraszamy do lektury.

Link do publikacji.

 


wykład otwarty Pawła Olejarnika (eksperta Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu) pt. Wyzwania globalnego rynku energetycznego w okresie transformacji niskoemisyjnej. Prezentacja raportu World Energy Outlook 2016.

Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL zaprasza na wykład otwarty Pawła Olejarnika (eksperta Międzynarodowej Agencji Energetycznej w Paryżu) pt. Wyzwania globalnego rynku energetycznego w okresie transformacji niskoemisyjnej. Prezentacja raportu World Energy Outlook 2016.

 

Wykład odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016, godz. 10:00–11:30, sala DMMII-106 (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek II).